Op donderdagmiddag 1 december brengt Clemens Cornielje, commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland, een gemeentebezoek aan Doesburg. Op het stadhuis gaat hij in gesprek met het college, raadsleden en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke groepen.


Het gesprek vindt plaats in de ‘stoomtram’. Daarmee zal een aantal plekken in de stad bezocht worden om een aantal aandachtspunten binnen de gemeente nader toe te lichten vanuit de ambities van ‘nieuwe cultuurhistorische economie’. De plaatsen die bekeken worden zijn: de Turfhaven, (het terrein van de voormalige betoncentrale), de Lage en Hoge Linie en de Commanderije.


Daarna volgt een bijzondere raadsvergadering waar samen wordt gesproken over het ‘nieuwe cultuurhistorische economie in Doesburg’. Daarnaast staan de samenwerkende gemeenten bij gedecentraliseerde taken op de agenda, met nadruk op Jeugdzorg van de provincie.