D66 heeft donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad van Doesburg de naam bekendgemaakt van de beoogd opvolger van de onlangs vertrokken wethouder Frans Hofman. Kandidaat-wethouder is Marleen Huizingh (36), nu nog woonachtig in Lochem en werkzaam bij de Regio Achterhoek als programmamanager Vrijetijdseconomie.


Huizingh is van huis uit juriste, werkte voorheen bij de gemeentelijke overheid en bij het waterschap. Haar ervaring en interesses lijken goed aan te sluiten bij de portefeuille die wethouder Hofman tot vorige maand beheerde (o.a. Economie, Financiën, P&O, Ruimtelijke Ordening). De exacte portefeuilleverdeling zal onderwerp van gesprek zijn binnen het college, zo gauw het weer compleet is.


De verwachting is dat binnenkort een extra raadsvergadering zal worden bijeengeroepen voor de benoeming van de nieuwe wethouder. Huizingh wordt in Doesburg de eerste wethouder ‘van buiten’. Ze zal in verband met haar nieuwe functie naar de Hanzestad verhuizen. Rijksregelgeving geeft aan welke  procedure en termijnen hiervoor gelden. Die zullen worden gerespecteerd.


Met de komst van Huizingh naar Doesburg kan de bestaande coalitie van SP, Stadspartij Doesburg en D66 worden voortgezet. De drie partijen staan onverminderd achter het in 2010 vastgestelde collegeprogramma ‘Samen voor Doesburg’ en willen zonder vertraging verder met de uitvoering.


Zie ook:
SP, D66 en Stadspartij Doesburg willen verder met coalitie