De openbare basisschool voor Daltononderwijs De Wetelaar in Doesburg gaat volgend schooljaar werken met een continurooster. Met ingang van maandag 25 augustus wordt gewerkt met het zogenaamde vijf gelijke dagen model, waarbij elke schooldag om 08.30 uur begint en om 14.00 uur eindigt.

 

Vorig jaar september kwam uit een enquête naar voren dat ouders voorstander zijn van het invoeren van een continurooster. Afgelopen week stemde de Medezeggenschapsraad in met een wijziging in de schooltijden.

 

Binnenkort is er een informatieavond over het invoeren van het continurooster. Daarbij kunnen ouders vragen stellen over de schooltijdenverandering. Een continurooster houdt in dat leerlingen niet meer tussen de middag naar huis gaan maar op school blijven om gezamenlijk te lunchen en te spelen. In Nederland wint het continurooster aan populariteit op basisscholen.