Twee kopstukken van Stadspartij Doesburg, Piet Vree en Fred Jansen, gaan fungeren als lijstduwer bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Vree staat op nummer 5 en Jansen nog lager op de kieslijst van de Stadspartij. David van Sommeren wordt, zoals eerder bekend is gemaakt, de lijsttrekker. Appie van der Beek staat op nummer 2.

 

David van Sommeren neemt het stokje van Piet Vree over als lijsttrekker. Van Sommeren is geboren en getogen in Doesburg en al 8 jaar raadslid, dus sinds de eerste deelname van Stadspartij Doesburg aan de gemeenteraadsverkiezingen. Van Sommeren heeft meerdere commissies in zijn portefeuille, te weten Financiën, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Bezwaarschriften Sociale Wetgeving.

 

Appie van der Beek staat op plaats 2, en is in het Doesburgse verenigingsleven geen onbekende. Hij is de afgelopen 8 jaar actief geweest als fractieassistent in de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en staat bekend om zijn grote dossierkennis. Daarnaast is hij ook een belangrijke schakel binnen de partij op het gebied van de sociale media.

 

Henk Beijen staat op plaats 3. Beijen is als oud-leraar een bekende van veel leerlingen en hun ouders. Naast bestuurslid van de onlangs opgerichte stichting Leergeld is hij vooral betrokken bij het wel en wee van onze oudere medemens. Beijen heeft de afgelopen jaren als fractieassistent voor ons de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling vertegenwoordigd.

 

Rudi Oorlog, op plaats 4, is de afgelopen vier jaar raadslid geweest met name op sociaal gebied. Tevens is hij is als bestuurslid van de Stichting 4-5 Mei actief. Hij is al jaren vast gezicht in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en plaatsvervanger bij de commissie Bestuurlijke Organisatie en de commissie Bezwaarschriften Sociale Wetgeving.

 

Huidige fractievoorzitter Piet Vree is als nummer vijf actief in meerdere commissies en een van de oprichters van Stadspartij Doesburg. Hij is geen onbekende in Doesburg en niet alleen staat het verenigingsleven bij hem hoog in het vaandel, maar hij zet zich in voor het volledige wel en wee binnen Doesburg. Hij zal dit keer op de lijst een stapje terug doen, maar op alle fronten actief blijven en ondersteuning geven. Mede geholpen door zijn jarenlange ervaring  binnen de Doesburgse politiek.

 

Wethouder Fred Jansen zal dit keer lijstduwer zijn. Hij is de nestor van het huidig college. Jansen is een persoon die mensen met elkaar kan verbinden om consensus te bereiken. Fred Jansen staat bekend als een stabiele factor binnen Stadspartij Doesburg. Jansen laat DoesburgDirect.nl desgevraagd weten dat hij ook na de verkiezingen beschikbaar blijft als wethouder.