Op zondag 22 juni om 14.30 uur houdt DichterbijdeIJssel in de onlangs verbouwde Gasthuiskerk in Doesburg een bijeenkomst waarin de dichter Kees Rood centraal staat. Behalve voor een aantal genodigden is er een beperkt aantal plaatsen voor belangstellenden. Toegangskaarten kunnen zolang de voorraad strekt vanaf 12 juni gratis worden afgehaald bij Boek & Buro, Kerkstraat 32 in Doesburg.

 

Kees Rood stierf in juni vorig jaar op 87-jarige leeftijd. Hoewel hij een deel van zijn leven in Velp en Doesburg woonde strekte de bekendheid van zijn werk zich uit tot regionaal en landelijk niveau. Rood was leraar Nederlands in Wageningen en Arnhem.

 

De laatste decennia hield hij zich vooral bezig met dichten. Dat leidde tot enkele bibliofiele uitgaven zoals “De bollenschuur” en “Kaleidoskopie”. Hij won enkele malen een prijs voor zijn werk.

 

Daarnaast had de beeldende kunst zijn bijzondere aandacht. Hij nam plaats in talloze adviescommissies op dat gebied, verzorgde openingen van exposities, schreef recensies en hield inleidingen. Hij inspireerde velen om zich – net als hij – in te zetten voor kunst en cultuur.

 

Om de aandacht voor zijn werk niet te laten wegebben heeft zich een groepje liefhebbers gevormd dat samen met de poëziegroep “DichterbijdeIJssel” een middag heeft georganiseerd waarin heel verschillende mensen zijn gedichten voordragen. Enkele professionele literatuurkenners zullen de betekenis van zijn werk toelichten.

 

Ook wordt een nieuw boekje gepresenteerd met een 20-tal van zijn mooiste gedichten, uitgegeven door Walter Jansen en Léon Mommersteeg uit Velp. De muzikale bijdragen komen van Zwaan Stam en Eric Langedijk, piano; Jacques de Rode zingt Franse chansons.