Het college van Doesburg handhaaft de uitgangspunten voor het geluidscherm, dat ter hoogte van de Lindewal en Burgemeester Nahuyssingel zal komen. De buurt had gevraagd om het heroverwegen van de uitgangspunten. Het college heeft besloten na overleg met deskundigen dit niet te doen. Wel wil het college bij de aanbesteding van het geluidscherm kijken of het financieel mogelijk is om een scherm van 2,5 meter hoog in plaats van 2 meter hoog te realiseren.

 

Dat laat de gemeente weten in een persbericht. Omwonenden hebben in een schriftelijke reactie verzocht om de uitgangspunten voor het geluidscherm te heroverwegen. Men vroeg om het geluidscherm langer en hoger te maken dan de als uitgangspunt vastgestelde 310 meter lang en twee meter hoog.

 

Alle door de omwonenden aangevoerde argumenten zijn zorgvuldig door het college bekeken, zo laat gemeentewoordvoerder Rob Groen weten. ‘De geraadpleegde deskundigen, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie Gelderland, onderschrijven de uitgangspunten van het college’, aldus Groen.

 

Groen: ‘Dit geldt ook voor het uitgangspunt om geen voorziening te realiseren ter hoogte van het zorgcentrum Hessegracht. Ook de directie van Attent wwz, gebruiker van de Hessengracht, heeft nogmaals bevestigd bij de gemeente dat zij geen scherm wil. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie Gelderland hebben een formele adviesrol in de bestemmingsplanprocedure, die nog opgestart moet worden. Mede daarom heeft het college besloten om het uitgangspunten ten aanzien van de lengte van het scherm niet te heroverwegen’.

 

Met het handhaven van de uitgangspunten voor het scherm wordt de geluidsbelasting teruggebracht naar het beloofde niveau van 53 decibel (dB) aan de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal. In sommige gevallen een reductie met ruim 6 dB.

 

In opdracht van de gemeente is door buro Topia binnen de uitgangspunten een aantal varianten uitgewerkt. De deskundigen hebben hier hun voorkeur al over uitgesproken. Tijdens een informatieavond wordt de uitwerking ook aan de bewoners voorgelegd, waarbij ook zij hun voorkeur kunnen uitspreken. Hierna neemt het college een besluit.