Oud-streekarchivaris Jan van Petersen heeft een vervolg gepubliceerd op zijn succesvolle boek “Reizen is tol betalen.” Het is een kloek tweedelig werk geworden, onder de titel “Van rollende rad’ren en dampend gespan”. Het boek beschrijft het weg- en railverkeer in de 19e eeuw.

 

De presentatie van het boek viel begin december – niet toevallig – samen met de start van de openbaar vervoers-concessie in het werkgebied van de KAN-stadsregio door “Hermes Openbaar Vervoer”. Hermes verleende een substantiële financiële bijdrage om de uitgave van het boek mogelijk te maken, evenals de Gestichten van Weldadigheid te Doesburg. In het boek komt onder andere de cruciale betekenis van Doesburg als poort naar de Achterhoek en de Liemers naar voren.

 

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg overweegt om – in overleg met de auteur en de Radboud Universiteit – nog een symposium te organiseren, waarop wordt stilgestaan bij de belangwekkende inhoud van het boek.

 

Het boek (twee delen, tezamen 1235 bladzijden en rijk-geïllustreerd) is te koop bij onder meer het Streekarchivariaat, Nieuwstraat 4 in Doesburg. Voor informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de streekarchivaris, de heer Alex Koster. Hij is telefonisch bereikbaar op 0313 – 481319.

boek