Doesburg start met nieuwe ruimtelijke structuurvisie

Het college van b&w van Doesburg heeft ingestemd met het projectplan om te komen tot een nieuwe ruimtelijke structuurvisie voor Doesburg. De huidige structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad in juni 1998. Veel van de destijds beoogde ontwikkelingslocaties zijn in de afgelopen jaren tot realisatie zijn gekomen, zoals de ontwikkelingen langs IJsselkade en De Linie. Andere projecten zijn nog in ontwikkeling zoals de Turfhaven. Ook hebben een aantal locaties in de tussentijd een andere invulling gekregen, waaronder de laatste uitbreidingslocatie Beinum West.

 

Het is daarom tijd om een nieuw ruimtelijk kader te gaan maken, zo laat de gemeente weten. Met een nieuwe ruimtelijke structuurvisie zet de gemeente Doesburg de koers uit voor ruimtelijke ontwikkelingen. ‘Er wordt een beeld gegeven van de huidige situatie en van de toekomstige situatie als wensbeeld over tien jaar. Het biedt daarbij, voor zover mogelijk, een toetsingskader voor op dit moment nog niet voorzienbare ontwikkelingen’, aldus de gemeentewoordvoerder.

 

Een projectplan is opgesteld om tot een afbakening van proces en inhoud te komen. Dit heeft geresulteerd in een proces op hoofdlijnen en een globale begrenzing van de inhoud. Gewerkt gaat worden met drie adviseurs van verschillende bureaus. Zij kennen Doesburg volgens de gemeente al goed vanuit andere (lopende) opdrachten en kunnen daardoor snel aan de slag. Het eerste product wordt een zogenaamde inspiratienota. Voorafgaand hieraan wordt een inspiratiecafé georganiseerd.

 

In 2011 is reeds besloten om een middellange termijnvisie voor de gemeente Doesburg op te stellen langs drie pijlers, te weten Ruimte, Economie en Wonen. In eerste instantie is de pijler Economie opgepakt. Dit heeft in juni 2013 geresulteerd in de vaststelling van het Economisch Beleidsplan.

 

De pijler Wonen wordt in een later stadium opgepakt. De gemeentelijke Woonvisie dateert van 2007. Uiteraard vragen de recente ontwikkelingen op de woningmarkt wel om een herijking van het bestaande beleid. Hiervoor wordt echter een aantal lopende regionale onderzoeken afgewacht alvorens hier in Doesburg mee aan de slag te gaan.

 

2 reacties

 1. robert duis

  https://www.doesburgdirect.nl/doesburg-afvallasten-niet-gestegen-verstuurt-aanslagen-afvalstoffenheffing/#comment-7225

  @College van B&W van Doesburg.

  Ik citeer uit Uw Nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie: “De pijler Wonen wordt in een later stadium opgepakt” .

  Hierbij het verzoek om de “mini-pijler’ WOONGEMAK (zie boven mijn quote over het AFVALBELEID in Doesburg-Centrum)
  niet in een later stadium op te pakken, maar onmiddellijke aandacht te geven.

  Ondergetekende heeft 06/11/2013 over dit onderwerp een mail gestuurd naar het BESTUUR van de Gemeente Doesburg
  en hoopt daar niet alleen een reactie op te ontvangen maar, vooral ACTIE daar op te ervaren.
  Dank bij voorbaat!

  Met de meeste hoogachting,

  robert duis.

 2. W van Dooren

  deed men maar eens iets aan al die fiets en voetpaden(stoep) in geheel Doesburg want dat is een grote achterstallig onderhoud.
  op de beinum (leigraafseweg) is er een nieuwe teerlaag op bepaalde plekken neer gelegd en dat alleen maar voor automobilisten ipv: dat men het geld nu eens steekt in fietspaden(van teer) naar de beinum,want daar liggen de tegels en stenen zover uit elkaar en los dat je met een fiets in de naden rijd, en de oversteek naar de ooi bij de ophaalbrug wat zeer gevaarlijk is, en de wegen in de stad……

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑