Doesburg is vooralsnog geen beoogd ondertekenaar van het convenant Achterhoek 2020, een convenant van coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties. Dat zegt wethouder Willem Bouman, die namens de gemeente Doesburg van de partij was op een bijeenkomst van Achterhoek 2020.


‘Mijn bezoek paste in het streven van de gemeente Doesburg om meer aansluiting te vinden bij de Achterhoek op verschillende samenwerkingsterreinen. We werken al stevig samen met Doetinchem, op dit moment gaat het daarbij onder andere over Werk & Inkomen, over bedrijfsvoering en automatisering. De economische ontwikkeling van de Achterhoek staat bij Achterhoek 2020 centraal, we zien voor Doesburg goede mogelijkheden om daarbij aan te haken, onder andere waar het gaat om vrijetijdseconomie’, aldus Bouman.


Achterhoek 2020 is geen vergelijkend warenonderzoek met betrekking tot hoe het gaat in de gemeenten. Bouman: ‘Maar het gaat over gezamenlijke ambities voor de regio. Doesburg denkt meerwaarde te kunnen hebben voor die gezamenlijke ambities. In het kader van het Kleine Stedenbeleid (KSB-3, 2012-2015) zal Doesburg zijn ambities afstemmen op die van de regio. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.’


Doesburg is geen formeel lid van de regio Achterhoek en in die zin vooralsnog ook geen beoogd ondertekenaar van het convenant, stelt Bouman. ‘Maar we volgen alles met belangstelling en zullen doen wat in het belang van Doesburg is’.