De gemeente Doesburg start met het afsluiten van contracten voor het sociaal domein voor 2016. Op 1 oktober moet dit traject afgerond zijn. Graag wil de gemeente Doesburg lokale zorgaanbieders uitnodigen vernieuwde ideeën in te dienen.

 

Voor het afsluiten van de contracten gelden de volgende uitgangspunten:

 

1. Verlenging contracten zorgaanbieders 2015

Gemeente Doesburg kiest in regioverband voor verlenging van de contracten van de partijen van 2015. Bent u een gecontracteerde aanbieder van 2015? Dan U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt nadere informatie van de gemeente Arnhem over de verlenging.

 

2. Nieuwe aanbieders

Het uitgangspunt met betrekking tot nieuwe aanbieders is, geen nieuwe aanbieders, tenzij:

·       Gecontracteerde aanbieders de gevraagde dienstverlening niet kunnen leveren;

·       Innovatieve ontwikkelingen tot nieuwe inzichten leiden die vragen om specifieke dienstverlening die we niet hebben gecontracteerd in 2015.

 

Wat zijn de spelregels:

Wanneer u denkt te voldoen aan bovenstaande uitzonderingen dan nodigt de gemeente Doesburg u van harte uit om uw voorstel in te dienen. De nieuwe initiatieven worden lokaal getoetst door de gemeente Doesburg.

 

Procedure

·       Nieuwe aanbieders kunnen zich tot dinsdag 18 augustus 17.00 uur per mail aanmelden via veerkracht@arnhem.nl.

 

·       Wilt u expliciet aangeven op welke onderdelen van zorg u denkt in aanmerking te komen voor een contract? Gebruikt u daarvoor het formulier ‘aanmelden als nieuwe aanbieder’. Dit formulier vindt u op www.doesburg.nl. Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging.

 

·       Na 18 augustus ontvangt u een uitgebreidere werkwijze en ontvangt u eventueel een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek om uw voorstel te presenteren. Uiterlijk 30 september worden alle partijen geïnformeerd over de besluitvorming over het afsluiten van nieuwe contracten.

 

3. Partijen die geen contract hebben, maar wel cliënten in zorg

Zorgaanbieders met wie we per 1 januari 2015 géén contract hebben afgesloten, maar die op dat moment wel cliënten hadden met een doorlopende indicatie. Dan maakt u deel uit van de zogeheten ‘zachte landing’. Zoals afgesproken lopen deze contracten af per 31 december 2015. Voor deze partijen gelden dezelfde spelregels als hierboven beschreven.

 

Meer informatie
Na 10 augustus kunt u meer informatie vragen aan Rienk Planjé van de gemeente Doesburg.

 

Het sociale domein omvat:

Lokale WMO taken:

·       Beschermd / begeleid wonen (centrum gemeentelijke taak): GGZ-C;

·       Consultatiefunctie specialisten t.b.v. lokale teams.

Regionale WMO taken:

·       Begeleiding;

·       Persoonlijke verzorging (ondersteuning bij ADL).

Regionale Jeugd:

·       Jeugdtaken;

·       Jeugd GGZ;

·       Pleegzorg;

·       Gehandicaptenzorg Jeugd, AWBZ begeleiding, AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ behandeling en AWBZ verblijf.