De recent geplaatste bladkorven in Doesburg worden volop gebruikt. Recent liet de gemeente ongeveer 25 metalen korven plaatsen waarin buurtbewoners afgevallen boombladeren kunnen deponeren.


Met bladkorven wil de gemeente voorkomen dat er door afgevallen bladeren in combinatie met regenachtig weer gevaarlijke verkeersituaties ontstaan op de straten in Doesburg. Daarom heeft de gemeente onlangs zo’n bladkorven geplaatst.


Op de Ooi staat zes van deze metalen korven. De wijken Noordelijk en zuidelijk Molenveld telt eveneens zes bladkorven en in de wijk Beinum zijn er tien geplaatst. Verder staat er nog een bladkorf bij de kruising Koepoortstraat-Lindewal en de kruising Flugi van Aspermontlaan-Contre Escarpe.


De gemeente Doesburg hoopt dat inwoners de gevallen bladeren uit de tuinen straten in de korven plaatsen. Verder is het toegestaan om er snoeiafval uit de tuin in te stoppen. Voorwaarde is wel dat de takken niet meer dan vijftig centimeter lang en drie centimeter dik zijn. Tenslotte mogen inwoners er onkruid en kleine plantjes in plaatsen.


Het is niet toegestaan om bomen, dikke grote takken, houtafval, zwerfafval, groenafval, grond, huisvuil en kleine chemisch afval te plaatsen in de bladkorven. De gemeente stelt dat er bij onjuist gebruik de bladkorven worden verwijderd.