Samen met verschillende gemeenten waaronder Doesburg start Circulus-Berkel op vrijdag 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, met het project 100-100-100. Daaraan kunnen in totaal 100 huishoudens meedoen. Deze huishoudens gaan de uitdaging aan om 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Belangstellenden uit Doesburg kunnen zich aanmelden.

 

De start is op vrijdag 9 oktober 2015, de Dag van de Duurzaamheid. Het project eindigt op 17 januari 2016. Huishoudens zullen wekelijks een vraagstelling of opgave voorgelegd krijgen op het online platform www.100-100-100.nl/circulus-berkel. Deze zijn gericht op het verminderen van hun huishoudelijke afval, onder andere door (nog) beter met afvalscheiding om te gaan.

 

Tijdens de 100 dagen komen thema’s aan bod zoals het inkopen, bewaren en verwerken van voedsel, het omgaan met verschillende soorten verpakkingsmaterialen en keukenafval. Zij worden uitgenodigd hun ervaringen en tips online te delen. Deelnemers wegen wekelijks hun restafval en kunnen in de tweede helft meedoen aan een experiment waarbij keukenafval aan huis wordt opgehaald.

 

In de afgelopen jaren hebben de acht genoemde gemeenten positieve resultaten geboekt met het verminderen van restafval. Gemiddeld daalde het restafval in het werkgebied in 2014 naar 149 kg per jaar (inclusief grofvuil); het scheidingspercentage kwam vorig jaar uit op 65%. Daarmee lopen de gemeenten voorop in Nederland. Tien jaar geleden heeft de regio de doelstelling omarmd van 10 kg restafval per inwoner per jaar voor  2030. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, moeten nieuwe stappen worden gezet.

 

Het project 100-100-100 past in de koers van gemeenten en Circulus-Berkel om samen met bewoners te bepalen hoe deze doelstelling in 2030 bereikt kan worden. Hun ervaringen en inzichten, zowel in de fase van preventie (inkopen, bewaren, bereiden) als in de fase van afdanken (juiste bak of zak) vormen na afloop waardevolle inbreng voor het definiëren van vervolgstappen.

 

Geïnteresseerde huishoudens uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Epe, Doesburg, Lochem en Zutphen kunnen zich aanmelden via www.100-100-100.nl/circulus-berkel . Meer informatie kan ook verkregen worden via het servicenummer 0900 9552. Als de teller op 100 staat, kan een huishouden nog altijd meedoen, maar niet aan het inzamelexperiment in de tweede helft van de actieperiode.