Wanneer de Gemeenteraad instemt met de invoering van het ondernemersfonds, dan houdt de Doesburgse Ondernemers Vereniging (DOV) op te bestaan. Gisteren bleek bij stemming dat er onder ondernemers een ruime meerderheid is voor de invoering van het ondernemersfonds.

 

Met de positieve stemming, waarbij iets meer dan de helft van de ondernemers hun stem uitbrachten, is de weg vrij om per 1 januari 2015 te starten met het voor veel ondernemers lang verwachte ondernemersfonds. Kernafspraak hierbij is dat alle ondernemers reclameheffing betalen waarmee activiteiten in het centrum van Doesburg worden bekostigd. Tot dusver werden de activiteiten en evenementen in de binnenstad betaald uit lidmaatschapsgeld van DOV-leden, waarbij niet-leden profiteerden van de inspanningen van DOV.

 

Wanneer de Gemeenteraad instemt met de komst van het ondernemersfonds, dan houdt DOV op te bestaan. Hiervoor wordt een nieuwe ‘Vereniging Ondernemersfonds Doesburg’ opgericht. Bij deze vereniging kunnen alle ondernemers zich vrijwillig aansluiten om input te leveren voor de activiteiten die gefinancierd worden met het ondernemersfonds. Het bestuur van deze vereniging wordt gekozen door de leden.

 

De invoering van het ondernemersfonds betekent een jaarlijkse verplichte heffing voor ondernemers. Op jaarbasis gaat iedere ondernemer met een reclame-uiting groter dan 1 A4 per 1.000 WOZ-waarde 2 euro bijdragen met een minimaal bedrag van 425 euro en een maximaal bedrag van 575 euro. Dit levert een totaalbudget van circa  64.500 euro op.

 

Met de gemeente wordt formeel vastgelegd dat het geld wat binnenkomt via de reclameheffing onder aftrek van de inningskosten wordt teruggestort in het ondernemersfonds. Tevens wordt vastgesteld dat met middelen van het fonds geen gemeentelijke taken worden betaald, zo staat te lezen op een brochure die is uitgebracht.

 

Na 4 jaar wordt het ondernemersfonds met de stakeholders geëvalueerd en wordt bekeken of er een basis is voor voortzetting.