In opdracht van Stichting Duurzaam Doesburg en het Lectoraat Total Quality Management (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) is 08 februari een plan gepresenteerd met maatregelen op weg naar een CO2-neutraal Ecologisch Bedrijvenpark Verhuellweg. Na een eerder vooronderzoek naar de energiehuishouding op dit industrieterrein in Doesburg zijn nu de maatregelen gepresenteerd die voor het Ecologisch Bedrijvenpark Verhuellweg rendabel zijn en optimaal bijdragen aan een volgende stap richting klimaatneutraal ondernemen.

 

Het Ecologisch Bedrijvenpark wordt gevormd door de bedrijven Koninklijke Rotra BV, Ubbink BV en De Blikvanger BV. Stichting Duurzaam Doesburg bestaat uit vier personen afkomstig uit verschillende vakgebieden met hun eigen specialismen, allen voorheen betrokken bij voornoemde bedrijven.

 

De samenwerking van de drie bedrijven met Stichting Duurzaam Doesburg en het Lectoraat is aangegaan om een voorspoedige voortgang van de ontwikkeling van een compleet CO2-neutrale werkomgeving te bewerkstelligen. Stichting Duurzaam Doesburg faciliteert tevens duurzame initiatieven van andere bedrijven en stichtingen in Doesburg.

 

Rotra, Ubbink en De Blikvanger streven naar een ecologisch duurzaam beleid en zetten deze om in concrete acties. In een recent verleden is al getest met auto’s op alternatieve brandstoffen, wordt er gewerkt aan een loswal aan de Verhuellweg, wordt gebruik gemaakt van groene stroom en een duurzaam afvalbeleid en is een Warehouse voorzien van zonnecellen. Het doel is om de groene activiteiten in gezamenlijk beheer verder uit te breiden om op deze manier zo snel mogelijk CO2-neutraal en uiteindelijk zelfvoorzienend te worden.

 

De maatregelen, gedefinieerd in het vooronderzoek, zijn verder uitgewerkt door student Remo Heemskerk, welke werd beloond met het uitzonderlijk hoge cijfer 9. Drie maatregelen zijn inmiddels geselecteerd ter aanbeveling: de toepassing van regenwater, het plaatsen van nieuwe zonnepanelen en het plukken van ‘laaghangend fruit’.

 

Het regenwater kan worden gebruikt voor het wassen van wagens in combinatie met de aanleg van sprinklerinstallaties. De aanleg van nieuwe zonnepanelen is met een SDE+ subsidie een reële investering waarmee een zelfvoorziening van 85% wordt gerealiseerd voor het Ecologisch Bedrijvenpark.

 

Het ‘laaghangend fruit’ is een pakket van meer eenvoudige, kleinere maatregelen te realiseren met een relatief beperkte investering. Voorbeelden hiervan zijn isolatie van gebouwen, ingebruikname van energiezuinige middelen en aanpassingen in gebouwen (snel sluitende deuren, verlichting voorzien van sensoren).

 

Om tot een succesvolle inzet te komen wordt parkmanagement onontbeerlijk geacht. Parkmanagement biedt bedrijven, naast schaalvoordelen, de mogelijkheid om beheer van gemeenschappelijke voorzieningen en de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast fungeert het als smeerolie tussen bedrijven en overheid.

 

Het bestuur van het parkmanagement zal, samen met Stichting Duurzaam Doesburg, periodiek een vergadering beleggen om nieuwe initiatieven te bespreken en afspraken te maken over de uitvoer van maatregelen.