Sinds dit voorjaar is Uniek Sporten actief in Doesburg. Uniek Sporten is het sportloket voor mensen met een beperking met als doel dat meer mensen met een beperking kunnen en gaan sporten. In de afgelopen periode is Uniek Sporten onder andere in gesprek gegaan met sportaanbieders, kinderfysiotherapie en Breedtesport Doesburg om een goed beeld te krijgen en samenwerking op te zetten. Daarnaast is een onderzoek onder inwoners met een beperking gehouden. Het is nu tijd voor de volgende fase:  zorgen dat meer mensen met een beperking structureel gaan sporten!

 

Wat doet Uniek Sporten binnen Doesburg?

Mensen in de gemeente Doesburg met een beperking kunnen contact opnemen met vragen over aangepast sporten. Het complete sportaanbod in de regio is te vinden op www.unieksporten.nl. Zo kunnen mensen te weten komen wat er mogelijk is en waar ze kunnen sporten. Daarnaast wordt gekeken naar  uitbreiding van het sportaanbod in Doesburg zelf. Uniek Sporten ondersteunt sportaanbieders bij een aangepast sportaanbod. Zo worden vraag en aanbod letterlijk bij elkaar gebracht. De eerste stappen zijn hierin al gezet, Uniek Sporten is  in gesprek met Sportclub Doesburg over een structureel aangepast sportaanbod bij de vereniging.

 

Onderzoek in Doesburg

Daarnaast is er een onderzoek gedaan onder mensen met een beperking in de gemeente. Het blijkt dat een deel van de doelgroep al actief is, want twee-derde van de ondervraagden sport minimaal één keer per maand. Aan de andere kant sport één-derde nog niet (of minder dan één keer per maand). Zij geven aan dat het te duur is, dat ze vanwege hun beperking niet kunnen sporten en dat ze te weinig energie hebben. Daarnaast blijkt uit de resultaten ook dat minder dan de helft van de respondenten een gezond gewicht heeft. Uniek Sporten heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal vervolgacties opgesteld in een plan van aanpak dat onlangs met betrokken wethouders Fred Jansen (Sport) en Peter Bollen (Wmo) is besproken. Zo neemt het sportloket binnenkort contact op met alle mensen die in het onderzoek aangaven dat ze een sportadvies willen. Ook andere geïnteresseerden kunnen voor een advies contact opnemen met Uniek Sporten via www.unieksporten.nl. Een beperking mag zeker geen belemmering zijn om een passend sportaanbod te vinden!