Bij de firma Eijsbouts in Asten werd vrijdag de es-klok voor het Doesburgs carillon om precies 14.30 uur gegoten. Nadat 1500 kilo roodgloeiend brons vanuit de ovens in een groot vat stroomde, kon het gieten van de es klok beginnen.

 

Het vat met vloeibaar brons van exact 1100 graden werd boven de mal gemanoeuvreerd en langzaam gekanteld, zodat het brons in een rode stroom de holle ruimte van de mal vulde tot wat binnenkort de nu nog ontbrekende klok zal worden in het  Doesburgs Carillon.

 

De gieting van de es-klok vond plaats onder grote belangstelling van een Doesburgse delegatie die vrijdagmorgen daarvoor per bus was afgereisd naar Asten. Het gezelschap bestond uit waarnemend Burgemeester Gosse Noordewier en zijn echtgenote, afgevaardigden van de Monumentenvereniging Doesburg, Stichting Doesburgs Goed, de Rotary Doesburg, enkele sponsoren en genodigden, alsmede het Bestuur van Stichting Doesburgs Carillon.

 

Uiteraard was de stadsbeiaardier van Doesburg, Frans Haagen, samen met zijn echtgenote ook aanwezig bij de gieting. Mede op zijn initiatief werd ruim een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen van dit project.

 

Op 5 mei zal de es-klok, precies vijftig jaar na het in gebruik nemen van het huidig carillon, feestelijk worden ingeluid. Het huidig carillon kwam in 1965 in plaats voor het uit 1653 daterende carillon, dat in 1945 met het opblazen van de toren van de Grote Kerk in Doesburg grotendeels verloren ging. Zeventig jaar later is het carillon met de vrijdag gegoten es-klok weer geheel compleet. Bij het maken van de es-klok is een bedrag gemoeid van zo’n 40.000 euro.

Es-klok