De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh organiseert voor leden en belangstellenden een excursie naar Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. De excursie vindt plaats op zaterdag 15 november. Men vertrekt om 13.30 uur met eigen vervoer vanaf parkeerplaats De Bleek in Doesburg. De kosten (incl. koffie) zijn voor leden 12 euro per persoon en niet leden betalen 15 euro per persoon. Belangstellenden kunnen zich voor 14 november opgeven door te bellen naar 0313-474265 of een mail te sturen naar museum@deroodetooren.nl.

 

Mede naar aanleiding van de lezingen van vorig jaar door Saskia van Bergen over ‘getijdenboeken’ en door Dick Purmer over ‘munten en de muntslag’ organiseert  Stad en Ambt Doesborgh een bezoek aan het imposante Huis Bergh in ’s-Heerenberg. De kunstverzameling van Huis Bergh is vrijwel volledig door Jan Herman van Heek, van ca. 1915 tot zijn dood in 1957, bijeengebracht. De verzamelaar was zelf een getalenteerd tekenaar.

 

Aanvankelijk ging zijn belangstelling voornamelijk uit naar de kunst en cultuur van Griekenland en het Romeinse Rijk en in later tijd heeft hij belangstelling voor het middeleeuwse gedachtegoed en de middeleeuwse kunst opgevat. Jan van Heek heeft met een verbazingwekkende intensiteit verzameld. Hij heeft zijn kasteel gevuld met schilderijen, beelden, tekeningen, gravures, voorwerpen van ivoor, email en brons, geïllumineerde handschriften, wiegedrukken, wapens, munten en nog veel meer.

 

Zijn verzameling geeft een zeer goede indruk van wat er in de middeleeuwen in onze noordelijke streken en in Duitsland en Italië aan kunstvoorwerpen is geproduceerd. In wezen concentreert deze verzameling zich om twee deelcollecties: ruim twintig op paneel geschilderde werken van vroege(14e-15e-eeuwse) Italiaanse meesters en drieënzeventig handgeschreven boeken en tweeënzeventig losse handschriftbladen. Ook de beeldhouwkunst, meubelkunst en de kunstnijverheid zijn echter ruimschoots in deze collectie vertegenwoordigd.

 

De kunstverzameling van Huis Bergh is een typisch voorbeeld van een particuliere verzameling middeleeuwse kunst uit het eerste kwart van de 20e eeuw: Vrijwel alle disciplines zijn er in vertegenwoordigd en werk van hoge kunstzinnige kwaliteit wordt afgewisseld met producten van eenvoudige volkskunst. De bijzondere muntenverzameling van Huis Bergh bestaat uit zeven gouden, zeventig zilveren en elf bronzen munten. Uit de vroegste periode – de veertiende eeuw – stamt de Tourse groot van Frederik van den Bergh, geslagen omstreeks 1320. In Huis Bergh is een bijzonder interessant overzicht te zien van de geschiedenis van het Berghse muntrecht.