FNVlokaal Doesburg gaat in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 de verkiezingsprogramma’s van de gemeentelijke partijen tegen het licht houden. De lokale vakbond wil de programma’s toetsen aan de grondslag van onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid. Aanleiding is dat er op lokaal niveau veel verandert in de toekomst mede door het verschuiven van taken van ‘Den Haag’ naar lokaal.

 

We zullen alle verkiezingsprogramma’s van gemeentelijke partijen goed tegen het licht houden en toetsen aan de grondslag van onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid. Het toetsen zal op 3 punten worden gedaan: investeer in echte banen hier in Doesburg, stop de aanval op de minima en waarborg kwaliteit in de zorg.

‘We willen zorgen dat meer mensen gaan stemmen. Als mensen niet gaan stemmen, zullen politici minder geneigd zijn om rekening te houden met hun belangen. Uit onderzoek blijkt dat een lage opkomst samen gaat met een beleid dat vooral gunstig is voor de rijken: lage belastingen en weinig investeringen in sociaal beleid’, aldus Harry Dijkstra en Frans van der Krul namens FNVlokaal Doesburg in een persbericht.

 

FNVlokaal Doesburg zal net als de politieke partijen ook een lokale campagne opzetten. FNV: ‘Burgers krijgen voor bijna alle onderwerpen die van belang zijn in hun leven, zoals werk, inkomen, zorg en welzijn steeds meer te maken met de gemeente. Door de bezuinigingen zal de burger openbare dienstverlening zien achteruitgaan of duurder worden. Burgers die een beroep op de gemeente willen doen, zullen vaker zelf via hun netwerk naar oplossingen moeten zoeken. Bedrijven sluiten, mensen verliezen hun baan, de koopkracht daalt. In plaats van minder is er juist behoefte aan meer ondersteuning. Zo vindt FNV lokaal Doesburg dat de gemeente veel meer zou kunnen doen om de werkgelegenheid in Doesburg te stimuleren’.