Doesburg kan niet aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voldoen om grote groepen vluchtelingen op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek.

 

Het college van B&W heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in Doesburg. De gemeenteraad had daartoe opdracht gegeven via een raadsbrede motie: Tijdelijke opvang vluchtelingen in Doesburg. Het college heeft de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op dit moment opzoek naar noodopvanglocaties voor 200 – 400 mensen. Uit het onderzoek naar locaties in Doesburg blijkt dat er geen locaties in Doesburg zijn die hieraan voldoen. Daarmee komt er op dit moment geen opvang van grotere groepen asielzoekers in Doesburg.

 

De gemeente heeft daarnaast een taakstelling om asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Voor de invulling van deze taakstelling werkt de gemeente samen met particulieren en Woonservice IJsselland. In 2015 was de taakstelling 21 personen en voor het eerste half jaar van 2016 is de taakstelling: 14 personen.

 

Het is mogelijk dat het COA in de toekomst naar kleinschaliger locaties gaat zoeken. Als die vraag bij de gemeente komt, wordt de situatie weer opnieuw bekeken.

 

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn Xycleservice, PlusFit DoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut Events, Dierendingen, LekkerszenZo, Restaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk Doesburg en Hotel Doesburg.