Er zijn geen schadelijk stoffen in de roetdeeltjes aangetroffen bij de brand in Zevenaar. Dat heeft de gemeente Doesburg bekendgemaakt. Kort na de brand is het RIVM ingeschakeld om de schadelijkheid te onderzoeken van de roetdeeltjes die in een groot gebied zijn aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat er geen schadelijke stoffen zoals dioxine en broom zijn vrijgekomen.

 

Er zijn naast de “normale” bestanddelen die altijd in rook worden waargenomen (PAK’s en fijnstof) geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen die in ernstige mate de voedselketen kunnen besmetten, laat Doesburg weten op basis van een persbericht van de gemeente Zevenaar.

 

Op basis van de gemeten concentraties chloor en het feit dat er geen chloorhoudende kunststoffen als PVC in het bedrijf lagen opgeslagen zorgen voor een positief onderzoeksresultaat. Ook blijkt uit de analyses van de Milieu Ongevallendienst dat er geen schadelijke concentraties vluchtige koolwaterstoffen en zware metalen zijn gemeten.

 

De uitslagen van de metingen zijn de aanleiding om de genomen maatregelen voor de agrarische sector die niet in de directe omgeving van de brandhaard zitten per direct op te heffen. Dit betekent dat vee weer de wei in kan en gewassen kunnen worden geoogst/geconsumeerd.

 

In het gebied waar ook de roetdeeltjes zijn neergedaald, is geen concentratie asbest aangetroffen. Asbestdeeltjes zijn alleen geconstateerd in de directe omgeving van de brand. Het opruimen van deze deeltjes is in volle gang.