Geluidoverlast, treiteren en overlast van kinderen vormen de top-3 van conflictoorzaken tussen buren in de gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal. Dat meldt Heleen Woelders van Buurtbemiddeling. Grotere problemen zoals met alcohol en drugs vallen niet onder Buurtbemiddeling.


Woelders is sinds 1 januari 2011 projectcoördinator van Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg. Ze kan daarom nog niet specifiek Doesburgse gegevens melden, maar wel weet ze op basis van cijfers de top-3 van conflictoorzaken.


Op een staat geluidsoverlast, gevolgd door treiteren en pesten. Derde in de lijst is overlast van kinderen. ‘Vaak is er sprake van meerdere vormen van overlast tegelijk. Wat begint als een kleine irritatie, kan uitgroeien tot een conflict waarin veel zaken meespelen’, aldus Woelders.


Een derde van de mensen belt zelf naar Buurtbemiddeling. Tweederde wordt door anderen doorverwezen. Woelders: ‘Niet geschikt voor Buurtbemiddeling zijn zaken die spelen rondom alcohol, drugs, psychiatrische stoornissen, agressie, een familieconflict en conflicten met instanties’.


Zie ook:
Gezocht: buurtbemiddelaars voor Doesburg