De Gemeente Doesburg is aangesloten bij Uniek Sporten, een organisatie die zich bezighoudt om mensen met een beperking structureel te kunnen laten sporten. Doesburg is de zevende regiogemeente die het sportloket voor mensen met een beperking omarmt.

 

Mensen in de gemeente Doesburg met een beperking kunnen contact opnemen met Uniek Sporten met vragen over aangepast sporten. Informatie hierover staat op www.unieksporten.nl. Zo kunnen ze te weten komen wat er mogelijk is en waar ze kunnen sporten in de regio. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding van het sportaanbod in Doesburg zelf.

 

Er is een onderzoek gestart onder mensen met een beperking in de gemeente. Uit dit onderzoek zal blijken of de doelgroep actief is, waar dat is en waarom men eventueel niet deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten. Tevens is er aandacht voor de drempels die mensen met een beperking ervaren om te gaan sporten of bewegen.

 

Uniek Sporten gaat met deze gegevens in samenwerking met verschillende organisaties het aanbod van aangepast sporten uitbreiden en versterken in Doesburg. Een beperking mag volgens de gemeente Doesburg zeker geen belemmering zijn om een passend sportaanbod te vinden.