De Stichting IJsselgraaf ziet af van het overnemen van de basisschool De Ark op Beinum in Doesburg. Dit om negatieve financiële gevolgen te voorkomen. IJsselgraaf hoopt nu op een natuurlijk verloop waarbij kinderen van De Ark overstappen naar De Wetelaar. Een vrijwel identieke situatie met een school in Twente ligt ten grondslag aan dit besluit.

 

Dat laat directeur Theo Hunting van de Stichting IJsselgraaf weten. Aanvankelijk zou het noodleidende De Ark worden overgenomen door buurman De Wetelaar. Daarbij zou een deel van het personeel meegaan.

 

In een vrijwel identieke casus in Twente, waarbij een gezond schoolbestuur zich bereid had verklaard om een noodlijdende school over te nemen, inclusief leerlingen, een deel van het personeel, gebouw en inventaris, oordeelde de rechter dat er sprake was van ‘overgang van onderneming’. Dit houdt in dat de overnemende partij verplicht is om het noodlijdende bedrijf over te nemen, inclusief alle lusten en lasten.

 

Op grond hiervan werd het overnemende schoolbestuur in Twente gedwongen om niet slechts een deel van het personeel, maar al het personeel over te nemen. Deze casus in ogenschouw nemend, heeft IJsselgraaf doen besluiten zich terug te trekken als overnamekandidaat om daarmee negatieve financiële gevolgen te voorkomen, zo laat het in een brief weten.

 

Voor De Wetelaar betekent dit dat het de komende periode gewoon kinderen van De Ark aanneemt en dat het zich daar organisatorisch op moet inrichten. In de praktijk betekent dit dat er zeer waarschijnlijk personeel moet aannemen om de extra toestroom aan kinderen op te kunnen vangen. Ook andere scholen in Doesburg krijgen met de sluiting van De Ark (Stad en Beinum) te maken met extra leerlingen.