Twee Doesburgse projecten hebben een eenmalige extra financiële ondersteuning gekregen van het College van B&W. Het gaat om bijdragen aan de Stichting Doesburg Vestingstad en Museumtuin ’t Olde Ras. De Doesburgse Kadedagen hebben een garantiestelling gekregen om een eventueel verlies op te vangen.

Bij museumtuin ’t Olde Ras is tot boosheid en verdriet van velen enige tijd geleden opnieuw gereedschap gestolen. ’t Olde Ras bekostigt alle activiteiten zelf en alle werkzaamheden vinden plaats door vrijwilligers.

In eerste instantie heeft de museumtuin de gemeente niet benaderd voor een bijdrage, maar bij nader inzien is dat toch gebeurd en heeft het College besloten een eenmalige subsidie van € 1.250,– te geven.

Op die manier is het mogelijk nieuw gereedschap aan te schaffen en daarmee de vele vrijwilligers een steuntje in de rug te geven. ‘En dat is meer dan verdiend, dat spreekt vanzelf’, zegt Ellen Mulder, de verantwoordelijk wethouder Financiën.

De Stichting Doesburg Vestingstad heeft een verzoek (deels) gehonoreerd gekregen voor een scholenproject. De lessen aan groep 8 leerlingen van alle basisscholen over Land Art staan in het teken van de IJsselbiënnale in 2017 en de realisatie van een Land Art kunstwerk in Doesburg door de wereldberoemde kunstenaar Andy Goldsworthy. Goldsworthy is in januari 2016 in Doesburg geweest om inspiratie op te doen voor het maken van kunst op de Linies in Doesburg, dat waarschijnlijk in 2018 gemaakt wordt.

Met de lessen aan groep 8 worden de kinderen betrokken bij cultuur(historie), leren zij over flora en fauna en werkt het project preventief voor het bestrijden van vandalisme in de openbare ruimte. De gemeente trekt hier eenmalig € 1.000,– voor uit.

De Doesburgse Kadedagen zijn het vervolg op het Hanzewaterkantfestival, dat plaatsvond tijdens Doesburg 777. Het evenement heeft weliswaar een sluitende begroting, waarvan het bestuur verwacht dat deze ook echt uitkomt, maar als dit onverhoopt niet lukt is de gemeente bereid tot een maximum van € 1.250,– garant te staan voor eventuele verliezen.

Deze eenmalige bijdragen vinden plaats op basis van de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Doesburg. Zolang de subsidies voldoen aan de mandaatregeling van deze verordening beslist het College van B&W hierover.