Als onderdeel van de openbare ruimte ligt achter de school De Ark en Wetelaar en de Potsmaat op de Beinum een voormalig schooltuintje wat ooit een educatieve functie had. De gemeente heeft besloten dit voormalige schooltuintje op te knappen.


Het tuintje is verpauperd en is een verzamelplek geworden voor de rondhangende jeugd. Dit zorgt voor overlast en klachten vanuit de wijk en de omgeving. Er is het college alles aan gelegen om deze overlast tot het minimum te beperken en zo de leefbaarheid in uw wijk te vergroten.


De gemeente heeft besloten om het schooltuintje te ruimen en het geheel een open en veilig karakter te geven. De omliggende beplanting wordt gerooid. De bomen die in deze beplanting staat worden gehandhaafd en opgekroond.


De open ruimte die hierdoor ontstaat, zal enigszins verhoogd worden aangelegd met grond die vrijkomt vanuit de speelontmoetingsplek die in de directe nabijheid wordt gerealiseerd. De hierdoor ontstane krijgt de ruimte een centrale plek en de omgeving. Ter afronding zal het geheel worden ingezaaid met een gazonmengsel.


De gemeente is van mening dat deze herinrichting een positieve bijdrage levert aan de sociale veiligheid en de leefbaarheid van uw woonomgeving, zo meldt Wijkraadbeinum.nl.