Bijna de helft van de twitterberichten over Doesburg hebben een negatieve inhoud. Dat blijkt uit een realtime onderzoek van Gemeentebuzz.nl. 47 Procent van de twitterberichten over Doesburg de afgelopen veertien dagen hadden een negatieve boodschap. In buurtgemeente Bronckhorst is slechts 22 procent van de berichten op Twitter negatief. Zevenaar daarentegen is beduidend minder positief met 54 procent negatief sentiment.


Een en ander blijkt uit Geemtebuzz.nl, een realtime onderzoek met als doel gemeenten een beeld te geven van de omvang en inhoud van het gesprek dat burgers over hen voeren op sociale media.


Uit het openbare onderzoek blijkt verder dat de afgelopen twee weken 683 Twitterberichten over de gemeente Doesburg zijn geplaatst. Opvallend daarbij is dat op donderdag minder berichten over de gemeente worden geplaatst dan andere dagen.


Het aantal Twitterberichten van 683 is relatief hoog in vergelijking met de gemeente Bronckhorst. Daar werden ‘slechts’ 310 Twitterberichten door burgers over hun gemeente geplaatst. Zevenaar daarentegen scoort 2.710 berichten op Twitter. Beduidend meer dus dan Doesburg en Bronckhorst.


Het meest genoemde woord in de berichten over Doesburg op Twitter is ddnl. Dat is de hashtag die door DoesburgDirect.nl in het leven is geroepen en inmiddels door meerdere twitteraars regelmatig wordt gebruikt wanneer het over Doesburg gaat.