De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Doesburg is 209.000 euro. De totale WOZ-waarde van alle woningen in Doesburg bedraagt 1.246 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het zelfstandige bestuursorgaan Waarderingskamer.

 

De peildatum om tot deze gegevens te komen is 1 januari 2011. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een kalenderjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Door onder andere verbouwing en afbraak kan de waarde van een huis veranderen.

 

Het toezichtresultaat van Waarderingskamer geeft als algemeen oordeel voor de uitvoering van de Wet WOZ Doesburg een ‘goed’. Daarmee mag de gemeente WOZ-beschikkingen verzenden in 2013. Die zijn inmiddels verzonden of deels verzonden.