Het college van B&W van de gemeente Doesburg is akkoord over met een incidentele subsidie van 1.250 euro aan Projectgroep ’50 jaar Molukkers in Doesburg’. Met het geld moet een gedichtenbundel verschijnen over de Molukse gemeenschap in Doesburg.

 

‘De Doesburgse dichter, Gerard Akse, heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met jonge en oude  Molukse Doesburgers. De onderwerpen zijn velerlei. Aan de hand daarvan worden gedichten gemaakt. In april 2015 willen we deze gebundeld publiceren. De uitgave willen we koppelen aan de uitvoering van een theatergroep die herkenbare thema’s aansnijdt van de afgelopen 60 jaar’, aldus Alfares Munster namens de organisatie.

 

Het project is een vervolg op de in 2012 georganiseerde activiteiten in het kader van destijds 50 jaar Molukkers in Doesburg. In Doesburg wonen ongeveer 350 Molukkers, waarvan de eerste in 1962 naar Doesburg kwamen.

 

Naast activiteiten in het kader van ’50 jaar Molukkers in Doesburg’ zou recent een voetbaltoernooi met Molukse team bij Sportclub Doesburg worden gehouden. Vanwege een sterfgeval binnen de voetbalvereniging ging dit toernooi niet door. Het is niet bekend of dit toernooi op een later tijdstip nog eens wordt gehouden.