De Doesburgse vestingwerken zijn uniek in Nederland. Een deel daarvan, de Hoge linie, is doorgaans niet toegankelijk voor het publiek, maar zaterdag 15 september aanstaande wordt weer een uitzondering gemaakt. In het kader van het project “Doesburg, van palissadewal tot garnizoensstad” organiseert Streekmuseum De Roode Tooren met medewerking van Staatsbosbeheer, een aantal speciale rondleidingen in dit unieke gebied. Onder leiding van leden van de Vogelwerkgroep van het Streekmuseum en de Stichting Menno van Coehoorn, wordt er uitgebreid informatie verstrekt over de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden van dit monument.


De Hoge en Lage Linie, of zoals meestal gezegd “de Batterijen”, werden naar ontwerp van Menno baron van Coehoorn aangelegd tussen 1701 en 1730. In de jaren dertig van de vorige eeuw stond men op het punt om dit eeuwenoude vestingmonument te egaliseren.


Een verbod van het ministerie heeft dit uiteindelijk voorkomen. In 1948-1949 werden de wallen geheel gerestaureerd en weer in profiel gebracht. Onlangs is in een interessant rapport nog weer vastgelegd wat de status voor de toekomst kan zijn van dit unieke erfgoed.


Deelname is gratis, maar uitsluitend na aanmelding (tot vrijdag 14 september, 15.00 uur) bij het museum: 0313-474265 of museum@deroodetooren.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het viaduct in de rondweg ter hoogte van de Van Middachtenweg/Coehoornsingel in Doesburg. Stevige schoenen of laarzen zijn aanbevolen!


Mocht u dit keer niet in de gelegenheid zijn, de laatste wandeling van dit jaar vindt plaats op 13 oktober, om 10.00 uur.