GroenLinks Doesburg wil dat het College van B&W van Doesburg onderzoek doet naar de samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Zeker nu het Achterhoeks Bureau voor Toerisme onlangs failliet is verklaard vraagt GroenLinks Doesburg aandacht voor toerisme en heeft hiervoor vragen opgesteld voor het College.


Doesburg werkt al jaren samen met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme uit Doetinchem. Begin deze maand werd door de rechtbank van Zutphen het faillissement uitgesproken over het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. De taken van het ABT worden naar verwachting overgenomen door een nieuwe toeristische organisatie voor de Achterhoek.


GroenLinks wijst het College erop dat er nog een toeristische organisatie is om bij aan te sluiten; het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen. ‘In haar rapport “Toerisme en Recreatie in Doesburg” van november 2010 heeft GroenLinks er bij het College op aangedrongen beide toeristische bureaus (Achterhoeks Bureau voor Toerisme en Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen, red.) eens onder de loep te nemen. Er moet dan een weloverwogen keus worden gemaakt voor één van beide bureaus. Het belang van Doesburg moet hierbij voorop staan. Tot op heden heeft het College dit jammer genoeg niet gedaan’, aldus GroenLinks in een persbericht.


Omdat het Achterhoeks Bureau voor Toerisme begin augustus failliet is verklaard, vraagt GroenLinks bij het College nogmaals aandacht voor deze zaak door het stellen van de volgende vragen:


  1. Is het College op de hoogte van het faillissement van het Achterhoeks Bureau van Toerisme?
  2. Is het College het met ons eens dat dit een goed moment is om te heroverwegen welk toeristisch bureau in de toekomst de gemeente Doesburg het meeste rendement kan opleveren?
  3. Is het College bereid om contact op te nemen met het R.B.T. KAN om zich te informeren over de werkwijze en de doelstellingen van dit bureau?
  4. Als werkwijze en doelstellingen van dit bureau profijtelijker zijn dan van een eventueel nieuw op te richten A.B.T., is het College dan bereid om een overstap naar het RBT KAN ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden?


GroenLinks laat niet weten wanneer het antwoord verwacht van het College.