GroenLinks Doesburg laat van zich horen rondom de uitbreidingsplannen van Rotra en Ubbink. De oppositiepartij vindt dat natuurbeheerder Stichting Twickel door het college op de juiste manier moet worden geïnformeerd.

Het Doesburgse college moet volgens GroenLinks burgers en organisaties die bedenkingen hebben bij de uitbreidingsplannen van de bedrijven Rotra en Ubbink serieuzer nemen.   

De partij reageert daarmee volgens eigen zeggen op de brief die de gemeente schreef aan natuurbeheerder Stichting Twickel, nadat die eerder haar bedenkingen had geuit over de uitbreidingsplannen. GroenLinks vindt dat de gemeente in haar antwoord niet serieus ingaat op de bedenkingen van Twickel.

De gemeente Doesburg bekijkt momenteel samen met Rotra en Ubbink of uitbreiding van beide bedrijven mogelijk is. Die uitbreiding – in totaal gaat het om zo’n twintig hectare – gaat ten koste van natuurgebied in de directe omgeving van beide bedrijven. Een belangrijk deel van dit natuurgebied is in handen van de Stichting Twickel.

GroenLinks: ‘Nadat de gemeente Doesburg afgelopen zomer de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein concreet maakte in de ‘Nota Reikwijdte en Detailniveau’ werd volgens Twickel pas echt duidelijk welke impact de uitbreiding zou hebben voor met name natuurgebied de Fraterwaard’.

De stichting stuurde daarop volgens GroenLinks een bezorgde brief naar de gemeente. Doesburg had volgens haar verzuimd andere locaties voor de uitbreiding serieus te onderzoeken, en de stichting vroeg zich serieus af of met de uitbreiding wel ‘een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid’. Die dwingende reden is wettelijk nodig om het kwetsbare natuurgebied een andere bestemming te mogen geven, aldus GroenLinks.

GroenLinks verbaast zich over de reactie die de gemeente Doesburg onlangs op deze bezwaren van Twickel heeft gegeven. ‘In plaats van serieus op de bedenkingen van de stichting Twickel in te gaan, beperkt het college zich tot het prijzen van de kritische houding van de stichting, en gaat ze verder niet inhoudelijk in op de twee belangrijkste kritiekpunten van Twickel, namelijk:  het ontbreken van een gedegen onderzoek naar een andere locatie dan de Fraterwaard én het ontbreken van zwaarwegende argumenten om kostbaar natuurgebied op te offeren voor bedrijfsuitbreiding’, aldus GroenLinks.

GroenLinks roept het college op om de stichting Twickel alsnog een helder, duidelijk en beargumenteerd antwoord te geven op haar vragen. Daar hebben volgens GroenLinks belangengroepen en burgers die serieuze vragen en bedenkingen hebben gewoon recht op.      

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzCarConceptDelikasaKoenen Echte BakkerTimeOut EventsRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekGasthuiskerk DoesburgEdelsmederij Tobias , Brasserie Het Zesde ZintuigPartyboerderij De IJsselhoeve en Binkies en MKB Tele.com.