Tijdens de Culturele Zondagen is er een informatiestand van de Stichting Doesburgs Carillon in de hal van de Martinikerk ingericht. Belangstellenden vinden daar nadere informatie over het plan om geld bij elkaar te krijgen om met de ontbrekende Es-klok het carillon van Doesburg compleet te maken. Naast die informatie is een filmpje te zien over het gieten van carillonklokken. Tegen een gering bedrag, bestemd voor de aanschaf van de Es-klok, kunnen belangstellenden de gastbeiaardier, Wilbert Berendsen, aan het werk zien terwijl hij het carillon bespeelt. De actie wordt herhaald tot en met de Culturele zondag van oktober, met uitzondering van augustus.

 

Het oorspronkelijke carillon uit 1655 had 20 klokken. In 1965 werd het carillon uitgebreid tot 47 klokken. Maar er ontbreekt nog steeds een zware klok, de Es; daar was toen geen geld meer voor. Tegenwoordig wordt die Es in vrijwel alle stukken voor beiaard gebruikt. Vanaf eind april worden in Doesburg allerlei activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor die klok.