Op woensdagavond 21 maart vindt de algemene ledenvergadering van de Onderlinge waarborgmaatschappij ‘De Weduwenbeurs’ u.a. in Doesburg voor het eerst in haar bestaan de uitreiking plaats van polisbladen. Alle ingeschreven leden kunnen die avond hun bewijs van deelname, een zogenaamd polisblad, in ontvangst nemen.


De Weduwenbeurs bestaat sinds 1759 en herdacht in 2009 het 250 jarig bestaan. Vanuit de leden kwam toen de vraag naar een eigentijds lidmaatschapsbewijs. Op basis van het vignet van de beurs, dat al eeuwen oud is, werd dit ontwikkeld.


Het is volgens de directie merkwaardig te noemen, dat gedurende het bestaan nooit eerder iets dergelijks is uitgereikt. De directie, bestaande uit Harry Kelderman, Arie Niks en Walter van Til verwachten dan ook voor deze avond een ruime belangstelling.


De onderlinge beurs heeft tot doel, dat na het overlijden van een deelnemer de achterblijvende weduwe jaarlijks in twee termijnen een uitkering ontvangt. Dit geschiedt in de tijd van de Doesburgse kermis en met Kerstmis. Slechts gehuwde mannen met een maximum leeftijd van 55 jaar, woonachtig in Doesburg, kunnen lid worden.


Naast dit specifieke punt komt ook het resultaat over 2011 aan de orde. De Weduwenbeurs kan op een financieel goed jaar terug zien. Ook het aantal leden nam toe. Doordat het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt, kunnen belangstellenden zich nog melden. De uitreiking vindt op 21 maart om 20.00 uur plaats in rest. De Bonte Hond aan de Roggestraat te Doesburg.