Hoornstra-Infrabouw uit Doesburg heeft van de gemeente Doesburg opdracht gekregen om de geluidswal langs de N317 ter hoogte van de Van Kinsbergenstraat in Doesburg te verlengen. De werkzaamheden voor de voorkeursvariant, waarbij de grondwal wordt doorgetrokken met een betonnen kering, staan gepland voor eind oktober. Het werk neemt enkele weken in beslag.

 

Dat laat de gemeente weten. Om voldoende ruimte te maken voor de verlenging van de geluidswal zijn een aantal maatregelen getroffen. Er wordt een betonnen kering geplaatst, een gedeelte van de zijtuin van de Van Kinsbergenstraat 20 wordt opgeofferd en het bestaande trottoir komt te vervallen. Hiermee wordt het mogelijk om een rijbaan van 3 meter te behouden. Zo blijven de carports aan de achterzijde van de woningen aan de Van Kinsbergenstraat bereikbaar.

 

Tijdens eerder gehouden bijeenkomsten is uitvoerig gesproken met bewoners en wijkraad. Dit heeft geleid tot een breed draagvlak voor de aangegeven werkwijze. Daarnaast hebben de bewoner van de van Kinsbergenstraat 20 en de woningcorporatie Woonservice IJsselland, hun volledige medewerking gegeven aan de noodzakelijke aanpassingen van de tuin.

 

De aanbesteding is recent afgerond en de aannemer, Hoornstra-Infrabouw uit Doesburg, is bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden die gepland staan voor eind oktober, zo laat de gemeente Doesburg weten.

 

Gemeente Doesburg is bezig met het realiseren van geluidswerende voorzieningen langs de N317. De aarden geluidswal die er al ligt is in 2010 aangelegd. Deze wordt nu dus verlengd tot achter de Van Kinsbergenstraat. Daarnaast werkt de gemeente nog aan een oplossing voor de tunnel aan de Panovenweg en het geluidsscherm ter hoogte van de Lindewal en Burgemeester Nahuyssingel. De planning is dat deze onderdelen voor mei 2014 in uitvoering zijn.