Er wordt serieus werkt gemaakt van het opzetten van een horecaplatform in Doesburg. Doel van het platform is om horecaondernemers meer en beter te laten samenwerken. Niet alleen bij evenementen maar ook structureel. De eerste aanzet voor de oprichting van het platform is gemaakt.


Het horecaplatform wil een aantrekkelijker en efficiënter horeca-aanbod kunnen neerzetten voor de inwoners en gasten van Doesburg. Concreet betekent dit meer op elkaar afstemmen van activiteiten zoals muziekoptredens en het aanbod van drank en spijs middels een uniform muntensysteem bij evenementen. Maar ook het gezamenlijk aantrekkelijker maken en vergroten van het aanbod van toeristische arrangementen.


Samenwerking moet leiden tot meer en beter aanbod van horeca en dus ook tot hogere omzetten voor de individuele horecaondernemers. Inmiddels zijn betrokkenen van het platform al enkele malen bij elkaar geweest. Daarbij zijn concrete zaken aan de orde gesteld zoals:

  • Parkeerproblematiek
  • Vitaliseren van de binnenstad
  • Intensiveren van samenwerking met de VVV
  • Upgraden van toeristische arrangementen
  • Gezamenlijk inzamelen van horeca-afval
  • Muntsysteem bij evenementen
  • Oplaadpunten voor elektrische fietsen
  • Plaatsing van defibrillatie-apparaat


Het platform wordt professioneel ondersteund door Koninklijke Horeca Nederland, de branchevereniging voor horecaondernemers. Namens de Doesburgse Ondernemers Vereniging (DOV) is Roy Kappert betrokken bij het horecaplatform. Het platform staat onder voorzitterschap van de stadsmanager, Bart van Rooij.


‘Zoals met zoveel zaken vergt de opzet van zo’n samenwerkingsverband de nodige tijd om goed van de grond te komen. De horecaondernemers hebben aangegeven voorlopig deze constructie te willen voortzetten. We hechten meer aan een geleidelijk proces dat gericht is op langdurig succes dan dat we geforceerd met de nodige risico te werk gaan’, aldus stadsmanager Van Rooij.


Een aantal jaar geleden is een soortgelijk initiatief mislukt. Vermoedelijk vanwege het ontbreken van een centrale aansturing. In september komen betrokkenen van het platform weer bij elkaar om de plannen verder te concretiseren.