Iets terugdoen voor uitkering in Doesburg

In Doesburg heeft een inwoner met een bijstandsuitkering vanaf nu in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden de verplichting om iets terug te doen voor de maatschappij. De zogenaamde tegenprestatie. De gemeenteraad is afgelopen donderdag met dit voorstel akkoord gegaan.

Voor inwoners die het tijdelijk niet redden is er een sociale vangnet, zoals een bijstandsuitkering. Zo’n uitkering is altijd tijdelijk; men moet zichzelf zo snel mogelijk weer redden en actief onderdeel uitmaken van de samenleving. Het liefst via een betaalde baan en wanneer dat (nog) niet lukt via vrijwilligerswerk. Voor mensen zonder traject naar werk is het de bedoeling dat ze iets terug doen voor hun uitkering en tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling werken. Om dat te stimuleren wordt in Doesburg een tegenprestatie verwacht.

Eigen ontwikkeling voorop
Het is de bedoeling dat mensen door het leveren van een maatschappelijke bijdrage vooral hun eigen ontwikkeling versterken. Ze komen uit een mogelijk isolement en in beweging. De eigen ideeën, wensen en mogelijkheden staan daarbij voorop. Iemand moet zelf binnen twee weken een geschikte maatschappelijke bijdrage vinden. Als dat niet lukt dan helpt de gemeente hierbij. Aanbod voor een tegenprestatie komt via de Buurtacademie, het jongerencentrum 0313 of gemeentelijke projecten. Als er zaken zijn die het doen van een maatschappelijke bijdrage in de weg staan, dan wordt gekeken of deze weggenomen kunnen worden. Als er sprake is van onwil dan kan er eventueel een sanctie komen.

Voorwaarden
Een tegenprestatie is een onbetaalde nuttige maatschappelijke activiteit. Deze wordt niet zomaar opgelegd, er zijn voorwaarden aan verbonden.

 • Het is niet bedoeld om iemand weer aan een betaalde baan te helpen (re-integratie);
 • Het mag het krijgen van een betaalde baan en het accepteren van werk niet in de weg staan;
 • Het heeft een maximale omvang en tijd;
 • Het moet worden afgestemd op de lichamelijke en psychische mogelijkheden van iemand;
 • Het mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

 

Niet voor iedereen
Alleenstaande ouders van kinderen jonger dan vijf jaar en mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn hoeven geen tegenprestatie te leveren. Ook mensen die een re-integratie traject volgen en waarbij het opleggen van een tegenprestatie het re-integratietraject frustreert, vrijwilligerswerk doen of een deeltijdbaan hebben, zijn uitgesloten.

 

41 reacties

 1. Nico van Zalen

  Prima regeling, vind ik als belastingbetaler. Zo word je meer gestimuleerd om uiteindelijk aan een betaalde baan te komen. Want die zijn er echt wel getuige de vele vacatures die er zijn. Zo’n tegenprestatie is een soort van voorportaal naar ‘echt werk’. Want laten we eerlijk wezen, in Doesburg zijn echt te veel mensen die niet willen werken en de hand ophouden. En wie echt niet kan vanwege ziekte of andere omstandigheden, moet de volle ondersteuning krijgen.

 2. Frans van der Krul

  Als FNV vinden we dit een zeer slechte regeling werken zonder loon.
  Dit moet ook zo snel mogelijk stoppen.
  Werken moet lonen, en het zou niet moeten leiden tot verdringing, hier lijkt ook weer dat de slager zijn eigen vlees aan het keuren is.
  Wat voorheen of nu eigenlijk betaalde banen zouden zijn worden bezet de verplichte vrijwilligers en dus verdringing.
  Zo zal de belasting betaler er slechter van worden want er komen steeds meer van deze verdringingsbanen bij.en dat zal leiden tot een nog slechter inkomen van een Doesburger en heeft gevolgen voor het MKB.
  Stop deze richting van waanzin, dus stop werken zonder loon.

 3. Frans van der Krul

  Ik weet niet wie hier voor en tegen hebben gestemd? Gaarne een reactie hierover vanuit de politiek.

 4. Frans van der Krul

  Kijk voor meer info:http://www.npo.nl/2doc-de-tegenprestatie/19-10-2015/VPWON_1223413

 5. Doree Colenbrander

  @Nico, zo te lezen word je niet gehinderd door enige kennis van de huidige arbeidsmarkt.
  Waarom zouden bijstandsgerechtigden niet gewoon een salaris krijgen voor de “tegenprestatie”? Hebben ze geen of minder uitkering nodig. Das toch fijn voor de belastingbetaler, niet waar?

 6. Nico van Zalen

  @Doree
  Of het nu salaris of uitkering heet, het gaat om krijgen van “geld”. En dan in ruil voor arbeid. Prima toch? Gewoon werken voor je geld. Dus doe je vrijwilligerswerk, dan krijg je een uitkering (=geld). Opgelost.
  @FNV
  Banen genoeg. Moet je alleen wel iets langer voor rijden of bijscholen. Is dat zoveel gevraagd?

 7. Frans van der Krul

  Nico, het is door Doree gezegd, zonder kennis kennis of ervaring dit te zeggen gaat me te ver.
  Als het zo makkelijk was iets langer rijden of bijscholen dan was het opgelost het probleem?
  In 2012 startte de FNV met een enquête onder bijstandsgerechtigden die in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verplicht worden tot het verrichten van werkzaamheden. Op basis daarvan verscheen onlangs het Zwartboek Werken in de Bijstand. De daarin opgenomen kritiek spitst zich toe op langdurig werken beneden het minimumloon, de afwezigheid van perspectief en de verdringing van reguliere banen. Ook wordt door respondenten geklaagd over de slechte arbeidsomstandigheden en intimidatie door leidinggevenden.

 8. henk beijen

  Volgens het woordenboek Nederlandse taal is een tegenprestatie : iets wat je terug doet voor wat je van een ander krijgt. De zogenaamde wederkerigheid. Niet meer en niet minder. Als je als gemeente de wettelijke opdracht krijgt om hier een verordening van te maken is het wat ingewikkelder. Je moet rekening houden met allerlei zaken zoals, mag geen verdringing zijn, hoe lang en voor hoeveel uur, mag het reintegratietraject niet frusteren, en nog meerdere items. De Doesburgse politiek heeft hier bijna ander half jaar over gesproken en is tot een voor de meeste partijen aanvaardbaar compromis gekomen. De SP was tegen en Groen Links was voor met een stemverklaring. Dus , Frans, 12 voor en 3 tegen. Van de ongeveer 390 mensen met een uitkering zullen de cliënten die het verst afstaan van de arbeidsmarkt in aanmerking komen. Dat zijn er 23. Hiervan vallen diegenen die vrijwilligers werk doen af. Mijn schatting is dat het ongeveer 10 cliënten betreft. Het doel is om niet nog verder van de arbeidsmarkt te geraken. De eerste ervaringen zijn hoopgevend. Er zijn cliënten die blij verrast zijn dat ze niet vergeten zijn. Ik kan niet anders concluderen dat de Doesburgse politiek hier zeer zorgvuldig mee is omgegaan.

 9. Frans van der Krul

  Henk Beijen<
  De ‘tegenprestatie’ die uitkeringsgerechtigden sinds januari moeten leveren leidt tot verdringing, sancties en uitzichtloosheid. In de praktijk worden mensen vaak respectloos behandeld, zo blijkt uit onderzoek van de FNV en meldpunt misstanden Gelderland.
  “Mensen horen minimaal het wettelijk minimumloon te verdienen en indien van toepassing het cao-loon. ‘Werken zonder loon’ levert geen banen op, maar kost banen. Wat voorheen gewoon een betaalde baan was, wordt steeds vaker werk zonder loon. Een verkeerde ontwikkeling. Het wordt tijd dat de politiek de werkloosheid aanpakt en niet de werklozen. Dat er wordt geïnvesteerd in échte banen met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen.
  Uitgangspunten Stop werken zonder loon van de FNV:
  Mensen die worden ingezet op betaald werk dienen daarvoor minimaal het minimumloon te ontvangen dan wel de geldende cao beloning.
  1. Mensen kunnen nooit worden verplicht tot de zogenaamde tegenprestatie. Uitsluitend op basis van vrijwilligheid kunnen mensen vrijwilligersactiviteiten verrichten.
  2. In beide gevallen geldt dat de inzet van mensen onder geen enkel beding mag leiden tot verdringing.
  3. Mensen die worden ingezet op betaald werk dienen daarvoor minimaal het minimumloon te ontvangen dan wel de geldende cao beloning.
  4. Mensen kunnen nooit worden verplicht tot de zogenaamde tegenprestatie. Uitsluitend op basis van vrijwilligheid kunnen mensen vrijwilligersactiviteiten verrichten.
  5. In beide gevallen geldt dat de inzet van mensen onder geen enkel beding mag leiden tot verdringing.

 10. Doree Colenbrander

  Ik blijf het onaanvaardbaar vinden dat het tegenwoordig normaal is mensen met een uitkering zonder eerlijk salaris aan het werk te zetten. Verdringing van betaald werk ligt niet alleen op loer, het gebeurt gewoon. De map met “vrijwilligersvacatures” is dikker dan ooit.
  Bovendien, als deze uitkeringsgerechtigden een eerlijk salaris zou krijgen, hebben ze toch minder of helemaal geen uitkering meer nodig? Waarom is dat voor de politiek zo moeilijk te begrijpen???????

 11. Richard Kok

  Als aanvulling op deze discussie een vacature in Doesburg -> https://www.facebook.com/DoesburgDirectnl-199152643431747/

 12. Rob Gossink

  Henk,
  Ter aanvulling. Alle partijen, inclusief SP, hebben ingestemd met het beleidsplan. GL ook, maar met stemverklaring.

 13. Wiljam Bal

  650.000 werkzoekenden op 150.000 vacatures met specifieke eisen.
  150.000 uitkeringgenieters/profiteurs/labekakken.
  Zijn er nog altijd 350.000 banen tekort.
  Volgens mij is dan de werkgelegenheid het probleem.

  En onderstaande maatregel door de overheid zal de werkgelegenheid waar je een normaal salaris/loon kan verdienen niet verbeteren, of wel?

  Hoe men het ook noemt werken voor uw uitkering stage of arbeidservaring/werkritme opdoen zonder perspektief op een echte baan zonder arbeidsrechten met de dreiging je te korten of stopzetten van je uitkering en zo in de schulden en onder het sociaalminimum te drijven is ook nog eens dwangarbeid.

  En de bedrijven waar je onder dwang moet gaan werken betalen helemaal niets en hebben zo een gratis dwangarbeider via de socialedienst/bijstand.

  Ze ontslaan zelfs personeel en vervangen deze met de gratis dwangarbeiders.

  Betaald de werkgever toch loon of een bijdrage aan de gemeentelijke socialedienst dan nog krijgt de uitkeringsgerechtigde/werkzoekende alleen zijn bijstandsuitkering betaald uit de socialevoorzieningen die worden opgebracht door alle belastingbetalers via premie volksverzekeringen en belasting op uw salaris/inkomen.

  De re-integratie industrie kost €6,5 miljard per jaar.
  Dat wordt ook weer bekostigd via de loonbelasting en premie volksverzekeringen.
  Premie volksverzekeringen is op dit moment 33% van uw bruto salaris!

  Dit wetende nu vindt u het dan nog steeds goed?
  En bedenk wel dat u zomaar eens de volgende bent als dit steeds meer gemeenten samen met werkgevers en bedrijven gaan doen.
  En denk niet dat u niet vervangbaar bent want dat is uiteindelijk iedereen!

 14. Nico van Zalen

  @Wiljam
  Dus een kwart zijn profiteurs. Dat zijn er dan bijna 100 in Doesburg! Ik wil het niet geloven.

 15. Patrick Ott namens SP

  Ik snap de brede discussie die ontstaat maar dit gaat over een verplichte! verordening. Die we als politiek zorgvuldig hebben bediscussieerd en uiteindelijk in een compromis zijn gekomen wat past voor alle partijen.
  Het gaat om sociale activering. Iemand heeft voldoende tijd gekregen om zelf iets te vinden.
  Voorwaarden zijn omschreven en bepaalde groepen uitgesloten, zie persbericht.
  Dwang wordt hiermee voorkomen.

 16. Peter van den Broeke

  Tjonge wat een discussie ineens!!
  Als het, zoals de SP schrijft, om een verplichte verordening gaat dan kun je als Gemeente Doesburg het beste een compromis opstellen waar de gehele politiek zich in kan vinden. En dat is hier gaande, niet meer en niet minder. Als ik dan lees dat er clienten zijn die blij zijn dat ze niet zijn vergeten dan stemt ook mij dat zeer hoopvol.
  Ik zie er niets negatiefs in dat iemand met een uitkering vrijeilligerswerk gaat doen. Ik heb een baan en ik doe ook vrijwilligerswerk. Niets mis mee. We moeten die, in mijn ogen, conservatieve ideeën misschien eens loslaten en verder kijken. Naar mijn idee ziet de FNV het wel heel erg zwart in.

 17. Henk Susebeek

  Het valt mij op dat mensen die werken het recht menen te hebben te oordelen over anderen die wat minder geluk hebben en daardoor in de bijstand terecht zijn gekomen.
  Mensen die dat willen kunnen vrijwilligerswerk doen (ik doe dat ook maar bepaal zelf in deze.
  Verplicht vrijwilligerswerk bestaat niet, helaas wel in de hersenspinsels van de politiek, maar die moeten hoognodig eens naar de dokter.
  Als je in de bijstand zit mag je niet werken aan een studie om je mogelijkheden te vergroten weer aan het werk te geraken.
  Door de gemeentes worden bakken met geld van de belastingbetaler over de balk gegooid om mensen weer aan het werk te krijgen terwijl er geen banen beschikbaar zijn.
  Als ex-ondernemer wil ik graag het kosten/baten plaatje zien (Hoeveel mensen komen echt fulltime aan het werk, en wat kost het?)
  Pas daarom de wet aan en geef mensen een basisinkomen zodat ze zich financieel kunnen redden zonder allerlei bemoeienissen van bovenaf, het bewijs ligt er dat dit uiterst positieve resultaten op alle fronten teweeg brengt.
  Laat het aan de mensen om zelf een keus te maken en verander het systeem.

 18. henk beijen

  Rob bedankt voor je rectificatie.

 19. Nico van Zalen

  @Henk Susebeek
  Het valt mij op dat mensen die niet werken het recht menen te hebben te oordelen over anderen die wel de armen uit de mouwen steken.
  Verder ben ik het met je eens dat het vreemd is dat mensen in de bijstand niet mogen studeren. Juist met studie bestaat de mogelijkheid om weer aan een baan te komen. Daar zou de politiek wat aan moeten doen.

 20. Kees van Immerzeel

  De verplichte tegenpresatie kan, -afhankelijk van de uitvoering van de regeling-, neerkomen op een taakstraf voor onbepaalde tijd voor het niet kunnen vinden van betaald werk. GroenLinks is er dan ook niet voor.

  Maar de gemeenten zijn verplicht om de regeling mbt de tegenprestatie uit te voeren. Het gaat er dan om er maar het beste van te maken. Een tegenstem verandert niks aan de regeling.

  Het college heeft mij ervan overtuigd dat zij de regeling alleen zal gebruiken als het gaat om mensen waarvan duidelijk is dat zij zelf gebaat zijn bij ‘activering’. Daarbij is opgemerkt dat betrokkenen soms zelf aangeven dat het prettig is te merken dat men nog steeds ‘in beeld is’. Niet iedereen uit deze groep maakt dus bezwaar tegen het verrichten van de tegenprestatie.

  Met deze overwegingen in het achterhoofd heeft GroenLinks voor gestemd.

 21. Wil Verlaan

  Wat een zware woorden: taakstraf en dwangarbeid. Misschien is het goed in deze discussie even de appels en de peren te scheiden.
  Appels: als het gaat om mensen met een uitkering die terug kunnen/moeten naar de arbeidsmarkt dan is het schandalig dat zij, soms jaren, moeten werken zonder loon. Ook voor het werk tijdens je traject naar werk zou je gewoon een uurloon moeten ontvangen. Desnoods met een vergoeding voor een werkgever omdat je nog geen hoge productie maakt of een cursus volgt. Werken in het groen, productie, schoonmaak en zorg zonder loon leidt tot verdringing.
  Peren: als je niet in staat bent betaald te gaan werken en dus ook niet in een traject naar werk zit of gaat komen, dan is het belangrijk dat je niet in een isolement komt en vereenzaamt. Net als anderen is het dan raadzaam iets te gaan doen wat je leuk vindt. Je kan in de ouderraad actief worden op de school van je kinderen, bij de voetbalclub. Je kan taalmaatje worden of actief in het 4/5 mei comité of bij de vakantieweek voor kinderen. Je kan de alleenstaande buurman helpen bij zijn boodschappen, eens een kop koffie gaan drinken in Hummelo of zijn straatje bladvrij maken. Je kan actief worden in de initiatiefgroep Liefde is sterker dan haat, de vogelwerkgroep of in je kerk. En als je zelf niet zo snel iets kan verzinnen dan word je geholpen om een leuke activiteit te zoeken.
  Wie kan daar nu een probleem mee hebben?

 22. Rob Gossink

  Uitstekende nuancering Wil

 23. Kees van Immerzeel

  Let op: ik schrijf: de verplichte tegenpresatie KAN etc. Daarmee bedoel ik: de regeling is zodanig dat hij heel naar kan uitpakken voor betrokkenen.

  Vervolgens schets ik een genuanceerd beeld (Rob) van hoe ik, -op basis van hetgeen het college heeft gezegd-, verwacht dat de regeling zal worden ingevuld. Daar zitten positieve kanten aan.

  Wil: …”wordt je geholpen een leuke activiteit te zoeken”. Dat dekt de lading niet, want als je vindt dat de aangeboden activiteiten niet bij je passen dan kan je gekort worden op je uitkering.

 24. Frans van der Krul

  DOELSTELLINGEN CAMPAGNE FNV
  • De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie moet verdwijnen;
  • De verdringing van voorheen echte banen moet worden gestopt;
  • Mensen die productieve arbeid verrichten moeten daar normaal voor betaald worden (ook indien er sprake is van “proefplaatsing”)
  “We kennen maar 2 soorten werk t.w.
  betaald werk en vrijwilligerswerk”

 25. Frans van der Krul

  Door invoering van de Participatiewet enorme toename van werken zonder loon
  Bijstandsgerechtigden verrichten – in kader van re-integratie – werkzaamheden die eerder volgens cao werden betaald.
  Gevolgen:
  Echte banen verdwijnen (“draaideur”)
  Oneerlijke concurrentie
  Toename werkloosheid

 26. Doree Colenbrander

  @Richard, de Boucherie vraagt om een zzp’er. Gaat niet samen met de wwb en participatiewet.

  @Patrick, in de verplichte verordening kan worden opgenomen dat het aantal uren dat een bijstandsgerechtigde een tegenprestatie moet doen 0 is.

  @Wil, duidelijk verhaal. Ik doe 4-5 mei overigens geheel vrijwillig omdat ik dat ook leuk vind. 🙂
  Als het me ontslaat van de idioterie van de tegenprestatie, is dat mooi meegenomen.

  En verder: er bestaan 2 soorten werk, betaald werk en vrijwilligerswerk. Beiden behoeven geen uitleg.
  Valt het werk onder geen van deze twee, valt het voor mij onder onzin en flauwekul waar werkgevers, adviesnetwerken en gemeenten heel blij van worden maar de bijstandsgerechtigde geen haar beter van wordt. Werken en je “salaris” kan gekort worden als je “niet goed genoeg je best doet”, per ongeluk je niet geheel aan de meldingsplicht houdt. Een “salaris” zonder pensioenopbouw. Is dit normaal tegenwoordig? Ik vind van niet. Werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen, garantiebanen. Alleen maar sponsoring van werkgevers.
  Subsidiepotten: loonkostensubsidie. Van de zotte! Het werkgeversservicepunt dat een bijstandsgerechtigde een betaalde baan door de neus boort. De betrokkene was eigenlijk al aangenomen voor 24 uur per week, betaald en zou daarmee de bijstand niet meer nodig hebben. Na tussenkomst van een fopjobber van het werkgeversservicepunt is het omgezet naar eerst 3 maanden proefplaatsing, werken met behoud van uitkering.
  Blijkbaar is het niet de bedoeling dat een bijstandsgerechtigde een betaalde baan vindt.
  Ik ben iig helemaal klaar met deze waanzin.

 27. robert duis

  @Allen.

  Het wordt tijd voor een leerstoel “Uitkeringen” aan de Universiteiten in Nederland.
  Dat zijn in elk geval weer een kleine 10 “werkplekken” met een goed salaris!
  Of er zoveel professoren te vinden zijn die “echt” weten hoe deze problematiek in
  elkaar steekt zal nog een hele klus zijn.

 28. Richard Kok

  De wethouder geeft een toelichting -> https://www.youtube.com/watch?v=OkFph7avw7o

 29. Frans van der Krul

  Ik heb deze gezien en we gaan deze gebruiken als case bij de scholing Stop werken zonder loon van de FNV te Utrecht dit in combinatie met de beraadslagingen van 26 nov 2015.

 30. Wil Verlaan

  @Kees. Stel je hebt een bijstandsuitkering. Je kan door omstandigheden niet meer betaald werken. Dan wordt je gevraagd als vrijwilliger actief te zijn. Je hebt alle kans zelf iets te kiezen. Er zijn nogal wat organisaties in Doesburg waar je iets kan gaan doen. Of je doet iets voor je buren, je moeder of wat je maar wilt. Als je het nog niet zo goed weet, komt er iemand met je mee denken. Wat past bij jou, wat vind je leuk. Er wordt rekening gehouden met je ‘krachten en bekwaamheden’ zoals de wet dat altijd zo mooi verwoord. Dus als je slechtziend bent ligt het voor de hand dat je geen klaar-over wil zijn en als je reuma hebt is het helpen van oude dames bij het borduren ook niet aan de orde. Als je op alles zegt “nee, niet zo’n zin in”, dan dreigt een korting op je uitkering. Dan krijg je nog de mogelijkheid uit te leggen waarom je niks wil doen. En als je dan blijft zeggen “nee, niet zo’n zin in, liever thuis op de bank”, dan volgt een korting. Ik begrijp niet waarom dat onrechtvaardig zou zijn.

 31. Frans van der Krul

  Wil, waarom worden steeds meer de mensen met een uitkering aangepakt, welk probleem wordt hier dan mee opgelost, pak niet de werkelozen aan maar de werkloosheid, dus creëer banen in Doesburg, want door dit wanbeleid er steeds meer betaalde banen worden omgezet in werkervaringsplaatsen, tegen prestatie, dus werken zonder loon zal het beter gaan met de armoede in Doesburg, met dit beleid creëer je steeds meer armoede in Doesburg, maar houd een groep hierboven hun werk met weer een actie zoals het armoede pakt, daar wordt de armoede geregeld maar aan de oorzaak wordt niets gedaan en dat is de afbraak van werkgelegenheid met deze onzin plannen.

 32. Frans van der Krul

  Wil,Denk niet dat korten de oplossing is, mensen willen graag werken maar kunnen niets vinden, dit wordt ook toegegeven door de Jobhunters en als er per ongelijk iets niet juist wordt ingevuld of vergeten krijg je een strafkorting, zo help je de burger verder in de armoede en grote schulden, en zo heeft de werknemer van de schuldhulp verlening en een hoop ambtenaren weer meer werk en zo houden deze werk ten koste van de burger.

 33. Theo Houkes

  jullie stelletje eikels vergeten dat hier ook mensen bij zijn die 45 jaar gewerkt hebben en belasting betaalt hebben en ook nog eens buiten hun schuld werkloos zijn geworden.
  Leer is onderscheid te maken tussen hen die willen en niet mogen en lapzwanzen die verrekken om te werken.
  Ja ricard kok van zalen en duits daar ben ik weer je zult me er wel weer afgooien maar denk hier maar over na je moet wel nadenken wat je zegt of schrijft

 34. Hanny ten Dolle

  Zolang de gemeente Doesburg bedrijven van buiten Doesburg de klussen geven verandert er niets. Geef die klussen aan Doesburgse ondernemers zodat ze kunnen groeien en daardoor meer personeel kunnen aannemen.
  Doordat alle ambtenaren van buiten Doesburg komen doen ze dat niet.
  Door de telefoon kunnen ze al “zien” dat een Doesburgs bedrijf het niet kan of niet geschikt is. Hoe hoogmoedig kun je zijn.
  Een echte afspraak is niet eens mogelijk voor ondernemers, ze worden aan de telefoon afgescheept.
  Zo komen er echt geen nieuwe banen bij hier.

 35. Kees van Immerzeel

  @Wil ik hoop en verwacht dat de regeling uitgevoerd gaat worden zoals je schetst. Maar ik blijf vinden dat je de vrijheid moet houden om te weigeren, tenminste als je aantoonbaar je best doet om aan betaald werk te krijgen. Je bent dan niets verschuldigd aan de overheid. De regeling is een collectief vangnet waar je in dat geval recht op hebt. Vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen is prima maar dreigen met een korting op de uitkering gaat te ver.

 36. Richard Kok

  @Theo
  Ik verzoek je vriendelijk om normaal taalgebruik te hanteren. Met normaal taalgebruik kunnen we elkaar beter verstaan en lopen discussies, hoe moeilijk ze soms ook zijn, echt stukken beter. Dank je!

 37. Theo Houkes

  Oké sorry maar ik word hier weggezet als lui niet wil werken diegenen die hier het grootste woord over hebben moeten zelf in zo n situatie terecht komen dan weet je waar je over praat maar ja als je zelf een baan hebt is het makkelijk naar mensen kijken die niet werken.
  Ik ben 64 jaar heb 45 jaar gewerkt altijd belasting betaalt mr van zaalen en nu weggeveegd als stro.. voor de bezem

 38. Frans Schilderman

  Oorzaak afbraakkabinet.VVD-PvdA kiezers bedankt.

 39. Frans van der Krul

  Beste mensen,
  Hierbij een link naar de monitor van de KRO en NCRV waarin een advocaat zegt:‘Werkervaringsplekken zijn vaak schijnconstructies’
  http://demonitor.ncrv.nl/uitbuiting-starters-en-stagiairs/advocaat-werkervaringsplekken-schijnconstructies

 40. Frans van der Krul

  Op verzoek plaats ik dit:
  Leonardo, Bij Stichting Sent in Babberich moet je de hele dag productiewerk doen in een koude fabriekshal waar je niks mee opschiet, er is bijna geen begeleiding bij het verplicht solliciteren en goed werk wordt daar bestraft. Een begeleider op de werkvloer heeft in de gevangenis gezeten. Dat is niet een het een voorbeeldfunctie! En bij het werken met matten zetten ze je de hele tijd in de stof neer. Een van de trajectbegeleidsters bij Sent is behoorlijk onvriendelijk tegen de medewerkers. Gemeente Doesburg, Zevenaar (RSD De Liemers) en Montferland stop hier mee en met onredelijke contracten! ….

 41. Theo Houkes

  Hoi frans Als je in een uitkering zit word je behandelt als cremineel dat heb ik nu wel gemerkt ben verhuist zoals je weet ze vragen je het hemt van je kont je moet 5 uitzendbeureaus aanschrijven zelfs voor iemand die 40 jaar het huishouden heeft gedaan die mensen die hier over gaan weten totaal niet waar ze mee bezig zijn en over praten ze hebben gewoon een plaat voor hun kop het zijn gewoon snotneuzen die nog in hun broek scheten toen wij allang aan het werk waren hoe kunnen die nou bepalen of wij wel of niet willen werken ga vooral zo door met dit soort stukjes misschien worden ze dan wakker en gaan is onderschijt maken tussen mensen die 45 jaar gewerkt hebben en die die nooit wat hebben gedaan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑