Doesburger Thijs van der Werf geeft op woensdag 2 november een informatieavond over zijn manier van kinderbegeleiding. Het gaat om kinderen met een leerachterstand, die moeite hebben met lezen door dyslexie of door een andere reden niet zo makkelijk meekomt op school. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden aan de BSO Aan de Dijk, Grietstraat 8 in Doesburg.


Deze begeleiding is individueel en is daarom altijd op maat. Belangrijke elementen vormen een afwisseling van speelse en serieuze oefeningen die kinderen helpen bij het leerproces. Van der Werf heeft een breed scala van oefeningen heeft tot z’n beschikking.


Wat voorop staat, is dat het kind plezier heeft tijdens de begeleiding, want leren is leuk. Daarnaast biedt Van der Werf ook huiswerkbegeleiding aan. Deze begeleiding geeft hij in groepsvorm aan kinderen tot groep 3 van het voortgezet onderwijs.


Thijs van der Werf heeft de Pedagogische Academie gedaan. Hij heeft 10 jaar in Doesburg voor de klas gestaan en heeft veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen. Hij kwam erachter dat zijn hart ligt bij het individueel begeleiden van kinderen.


Daarnaast heeft hij veel affiniteit met natuur en milieu, een vakgebied waarin hij ook werkzaam is geweest. Deze twee componenten komen nu samen in zijn eigen bedrijf, Librabegeleiding. Het is zijn overtuiging dat de natuur de basis vormt voor wie we zijn als mens. Deze natuur zet hij nu in als helend element in het begeleiden van kinderen.