Tijdens de Openbare Bijeenkomst die de Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseerde op 9 september dit jaar stelden de aanwezigen de nieuwe wijkagenda voor de Doesburgse binnenstad vast.  Zo’n 45 inwoners maakten gebruik van de gelegenheid om hun mening te geven over wat er anders en beter kan in de binnenstad. Voorafgaand daaraan brachten leden van de wijkraad verslag uit over de voortgang van de actiepunten uit de wijkagenda 2012/2013.

 

De wijkagenda 2014/2015 bestaat uit twee hoofdonderwerpen, te weten het terugdringen van verkeersoverlast en de verdere verfraaiing van de binnenstad.
Wat betreft het terugdringen van verkeersoverlast zijn de aandachtspunten volgens de aanwezigen:

–        Overlast door hardrijdende auto’s

–        Overlast door autobussen, touringcars en vrachtauto’s

–        Rollatorvriendelijke winkelroute

–        De gevaarlijke situaties op de Ubbinkweg, de Linie en de Koppelweg

–        Realiseren van een fietsenstalling, waarin ook lockers zijn om rugzakken op te bergen

 

Aandachtspunten voor  verdere verfraaiing van de binnenstad zijn:

–        Meer groen in de stad door bomen te plaatsen

–        Uitbreiding van het aantal historische lantaarnpalen

–        Openbaar toilet

–        Informatiebord bij de ingang van de stad

–        Hanging baskets uitbreiden naar o.a. Singels

 

Het aandachtspunt “Handhaving in algemene zin” maakt net als in voorgaande jaren deel uit van de nieuwe wijkagenda.

 

Ook de aanstaande veranderingen in zorg en welzijn en de gevolgen ervan voor de samenleving zijn onderdeel van de nieuwe wijkagenda. Voorzitter Teja Peters kondigde aan dat de wijkraad op 4 november een avond organiseert over deze veranderingen. Wethouder Bollen zal die avond uitleg komen geven en met u in gesprek gaan over de gevolgen van het nieuwe beleid. Nadere informatie hierover volgt.