Taxibedrijf Willemsen de Koning verzorgt voorlopig gewoon het leerlingenvervoer in Doesburg. Dit laat de gemeente weten een week voor het nieuwe schoolseizoen begint. Met de maatregel is het vervoer van leerlingen naar speciaal onderwijs buiten Doesburg gegarandeerd.

 

Omdat het contract met de huidige aanbieder voor leerlingenvervoer, Willemsen de Koning, is afgelopen, startte gemeente Doesburg een aanbestedingsprocedure. Het gaat om een Europese aanbesteding en het uitvoeren van zo’n formeel proces vraagt ook tijd. Gemeente Doesburg heeft daarom een tijdelijk contract afgesloten met de huidige vervoerder Willemsen de Koning.

 

Wethouder Peter Bollen hierover: ‘We vinden het belangrijk rust en regelmaat voor de leerlingen en hun ouders te waarborgen als het gaat om vervoer naar school. Zeker bij het begin van het nieuwe schooljaar. Daarom hebben we gekozen voor een tijdelijk contract met een vervoerder en chauffeurs die al bekend zijn bij zowel de leerlingen als de ouders’.

 

Gemeente Doesburg informeerde volgens eigen zeggen ouders die gebruik maken van de regeling Leerlingenvervoer al in een eerder stadium over het aflopen van het contract met de huidige vervoerder en de aanbestedingsprocedure voor het contracteren van een taxibedrijf. Dit is gebeurd via de afgegeven beschikkingen voor het vervoer van hun kinderen in het nieuwe schooljaar.

 

Natuurlijk kregen ouders en kinderen ook een toelichting op de komende veranderingen in de regeling Leerlingenvervoer, constateert de gemeente Doesburg. Deze veranderingen zijn een gevolg van de Wet Passend Onderwijs die per 1 augustus 2014 van kracht is. De nieuwe regeling leerlingenvervoer gaat uit van de mogelijkheden van het kind. Kinderen worden op weg geholpen om straks zelfstandig (of met begeleiding) naar school te reizen zo veel als mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of eigen vervoer met auto.

 

Wethouder Peter Bollen: ‘Wij begrijpen dat de veranderingen voor de ouders en hun kinderen een grote uitdaging kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de kans krijgen te leren reizen met de fiets of het openbaar vervoer en daarom bieden wij hen een overgangsjaar aan waarin zij stap voor stap zelfstandig leren reizen. Leerlingen krijgen zo een jaar langer de tijd om te wennen.’

 

Gemeente Doesburg heeft gekozen voor een overgangsjaar 2014 – 2015. Dat betekent dat met ingang van schooljaar 2015 – 2016  de regeling en dus ook de vergoeding van het vervoer stopt voor de leerlingen die het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs bezoeken. Voor de leerlingen die het speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs bezoeken verandert vanaf dat schooljaar de regeling.

 

Recent trok oppositiepartij SP aan de bel omdat er onder ouders onrust zou zijn vanwege onduidelijk over het voortbestaan van deze vervoersdienst.