Dr. Mieke Koenen ,werkzaam als universitair docent Latijn bij de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de VU te Amsterdam, schreef een biografie over het leven en werk van een van de grootste dichters van ons land, Ida Gerhardt. Op zondag 28 februari vindt hierover een lezing plaats in de Gasthuiskerk in Doesburg.

De biografie “Dwars tegen de keer” verscheen in oktober 2014 en Mieke Koenen kreeg daarvoor de OIKOS publieksprijs 2015 omdat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de klassieken onder een breed publiek. Op zondag 28 februari geeft zij in de Gasthuiskerk te Doesburg een lezing over het werk van Ida Gerhardt. Mieke Koenen is op uitnodiging van DichterbijdeIjssel in Doesburg

Ida Gerhardt (1905-1997) schreef poëzie die haaks stond op de revolutionaire tijdgeest van de jaren vijftig en zestig, maar wist toch uit te groeien tot een bekend en geliefd schrijver. Haar door Johan Polak uitgegeven klassieke dichtbundels behaalden regelmatig herdrukken. In 1980 verschenen haar Verzamelde gedichten voor het eerst; de editie werd later aangevuld en in 2014 verscheen de 13e druk.

Gerhardt beschrijft in krachtige bewoordingen een aantal thema’s, zoals de spanningen van een ongelukkige jeugd, hypocrisie, en de teloorgang van het Hollandse landschap. Zij was een religieuze vrouw, zoals blijkt uit haar werk, maar tevens een criticus van benepen calvinistische milieus. Gerhardt bleef trouw aan een traditionele stijl, die ze echter wist te beheersen en te vernieuwen Mede door een diep geworteld gevoel van miskenning en een alles overheersende passie voor poëzie was Gerhardt een markante en eigenzinnige vrouw.

Mieke Koenen geeft een lezing over deze grote dichter op zondag 28 februari om 14.30 uur in de Gasthuiskerk in Doesburg. Een toegangskaart kost 10 euro en is te boeken via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn Xycleservice,PlusFitDoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut Events, LekkerszenZo, Restaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk DoesburgSlaapspecialist Ralph Klaassen en La Boucherie.