Voor vernieuwing van het aanbod aan WMO- en Jeugdzorg is vanaf half mei 2015 een innovatiebudget beschikbaar in Doesburg en voor de regio. Het fonds is bedoeld om maatschappelijke- en zorgorganisaties en ook inwoners aan te moedigen om vernieuwende, verrassende, inspirerende ideeën en arrangementen te ontwikkelen.

 

Ook organisaties die geen zorgcontract met de gemeente hebben, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voorwaarde is dat de voorstellen bijdragen aan een wezenlijke verandering én vernieuwing in de dienstverlening in de zorg voor en ondersteuning van volwassenen en jeugd.

 

Vernieuwende, verrassende, inspirerende ideeën zijn welkom om verbeteringen te realiseren binnen de WMO en Jeugdzorg in Doesburg. Er wordt op dit moment een commissie opgericht die de ingezonden plannen gaat toetsen. Binnenkort worden de criteria en de inzenddata voor de plannen bekend gemaakt.