Tag: wmo

Innovatiefonds zoekt vernieuwende zorgprojecten in Doesburg

Het lokale innovatiefonds is bedoeld om maatschappelijke- en zorgorganisaties en ook inwoners aan te moedigen om vernieuwende, verrassende, inspirerende ideeën en arrangementen te ontwikkelen. Voorwaarde is dat de voorstellen bijdragen aan een wezenlijke verandering én vernieuwing in de dienstverlening in de zorg voor en ondersteuning van volwassenen en jeugd. Dat laat de gemeente weten.

Lees verder

Doesburg van start met Huishoudelijke Hulp

De gemeente Doesburg heeft op haar plan voor de besteding van de Van Rijngelden (Huishoudelijke Hulp Toelage) een positieve beslissing ontvangen. De gelden worden dit en volgend jaar aangewend voor het versterken van de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp. Dit door de Toelage in te zetten voor de huishoudelijk hulp voor mensen die dit niet of moeilijk kunnen betalen. ‘En dat is natuurlijk mooi’, aldus Peter Bollen wethouder van Doesburg, ‘zo snijdt het mes aan twee kanten’.

Lees verder

SP Doesburg vindt bezuiniging thuishulp onacceptabel

De SP Doesburg laat weten niet in te zullen stemmen met nieuwe WMO verordening voor 2015. Volgens de fractie van de oppositiepartij staat het staat bol van vaagheid en dwaalsporen. Het enige wat volgens SP wel duidelijk is, is dat er over de hele linie 40 procent bezuinigd wordt. Het kan volgens de SP niet anders dan dat dit gaat leiden tot grote problemen in de thuiszorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Lees verder

Doesburg ondertekent regionale contracten Jeugdhulp en Wmo

De gemeente Doesburg heeft contracten afgesloten met zorgaanbieders voor het verlenen van zorg en ondersteuning voor Jeugdhulp en Wmo. Deze contacten zijn het resultaat van een gezamenlijk inkooptraject van de twaalf regiogemeenten, waaronder Doesburg. Voor deze regiogemeenten had de gemeente Arnhem de bevoegdheid gekregen om de onderhandelingen met zorgleveranciers te voeren. Doesburg heeft met 91 zorgleveranciers contracten afgesloten.

Lees verder

Project om ‘Hulp bij het Huishouden’ anders te organiseren

Doesburg neemt zich voor om de verandering in de zorg op een geleidelijke manier in te voeren. Onder het motto een “Een veilige overgang naar 2015”, wordt er voor gezorgd dat niemand verrast wordt in de WMO ondersteuning die hij of zij nu ontvangt. Dat laat de gemeente in een persschrijven weten. Er zal altijd eerst een gesprek plaatsvinden waarin de situatie in de toekomst wordt besproken. Niemand hoeft veranderingen over zijn/haar persoonlijke zorg uit de krant te vernemen.

Lees verder

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑