Met ingang van 1 november 2015 heeft de gemeente Doesburg een contract afgesloten met RSR uit Silvolde voor het verstrekken van Wmo hulpmiddelen. Daarmee neemt Doesburg afscheid van JenS Revalidatieservice.

 

RSR is een nieuwe leverancier. De laatste jaren had de gemeente Doesburg een contract met JenS Revalidatieservice en dit contract loopt per 31 oktober 2015 af. Voor een nieuw contract is een aanbestedingsprocedure doorlopen samen met de gemeenten Rozendaal, Rheden, Renkum, Lingewaard en Overbetuwe.

 

Een Wmo-hulpmiddel is bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets, tillift of douchestoel. RSR zal vanaf 1 november 2015, naast de levering van hulpmiddelen, alle service, reparatie en onderhoud van de Wmo-hulpmiddelen voor onze gemeente verzorgen.

 

Alle gebruikers van hulpmiddelen zijn persoonlijk via een brief op de hoogte gesteld van deze verandering. In die brief staat alle informatie die belangrijk is, zoals het telefoonnummer van RSR, de openingstijden, het verzekeringsplaatje en stickers. Inwoners met een hulpmiddel hoeven verder zelf geen actie te ondernemen. Er worden geen hulpmiddelen ingenomen of gewisseld; iedereen houdt zijn of haar hulpmiddel.

 

Voor vragen over het (onderhoud van het) hulpmiddel kan men tot 1 november nog terecht bij JenS Revalidatieservice (0481–365365) en vanaf 1 november bij RSR (0900-7788990). Voor nieuwe hulpmiddelen kunnen inwoners zich zoals altijd wenden tot het zorgloket van de gemeente.