Doesburgers kunnen op zaterdag 18 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur meeschrijven aan de geschiedenis van hun stad. Dat kan in het Het Arsenaal 1309 in de Kloosterstraat.

 

Vanwege de viering van 777 jaar stadsrechten nodigt HetHuisDoesburg de Doesburgse bevolking uit om de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van hun stad op een rij te zetten. Daarom is op zaterdag 18 oktober in Het Arsenaal 1309, een van de oudste gebouwen van Doesburg, een tijdlijn te zien waarop historische wapenfeiten staan afgebeeld.

 

Doesburgers kunnen op deze meer dan negen meter brede tijdlijn commentaar geven, er correcties in aanbrengen of er hun eigen favoriete gebeurtenissen aan toevoegen. De tijdlijn die zo ontstaat, wordt de Doesburgse variant op de historische canons die veel steden en provincies al kennen.

 

Zicht op de geschiedenis is belangrijk. Gebeurtenissen uit het verleden vormen immers de contouren van de toekomst. Een voorproefje hoe de Doesburgse canon eruit zou kunnen zien, is te vinden op www.hethuisdoesburg.nl.