Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Persoonlijke hoogtepunten zijn er zeker geweest, positieve en ook negatieve. Maar wat de negatieve betreft: als ik om me heen kijk tel ik m’n zegeningen! Bezien echter vanuit Stadsmanagement Doesburg mag de start voor het ontwikkelen van een Economische Beleidsvisie door de gemeente worden beschouwd als een stap in de goede richting en dus een hoogtepunt. Waarom? Omdat hiermee een aanzet wordt gegeven voor een visie voor de langere termijn. Wat willen we in en met Doesburg, wat vooral niet, waar worden accenten gelegd en hoe moet Doesburg er in de toekomst uitzien? Belangrijk! Op 23 januari 2012 was hiervoor een eerste bijeenkomst waarbij stadsmanagement werd uitgenodigd mee te denken. Ik hoop echt dat de visie binnenkort “naar buiten” kan zodat iedereen daarop kan reageren. Nog belangrijker is daarna de uitvoering, wat wordt het eerst aangepakt, op welke termijn, budgetten?


Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2012?
Er zijn vele momenten in Doesburg die er toe doen. Moeilijk om daaruit een keuze te maken. Bovendien wat is een “moment” in het bijna 777 jaar – dus eeuwenoude – onafhankelijke Doesburg?  Er zijn in Doesburg ook in 2012 veel positieve  (nieuwe) initiatieven genomen. Heel veel zou ik zeggen, ondanks het gegeven dat het economisch niet allemaal meezit. Misschien mag ik al deze initiatieven samengebundeld benoemen tot hèt “moment 2012” van Doesburg?


Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?
Een 8! Kijk maar eens om je heen, ook buiten de stad en oordeel zelf. Natuurlijk kan er hier en daar wat worden verbeterd, denk aan samenwerking, communicatie en wederzijds vertrouwen. Maar het enthousiasme is overal waarneembaar en voert de boventoon. Daarom die acht.


Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?
Het komt wellicht wat egocentrisch over, maar een goede gezondheid staat bovenaan mijn verlanglijstje. Die was in 2012 wat minder…. En vanuit Stadsmanagement? Ik hoop op een intensieve samenwerking tussen alle partijen ter voorbereiding van Doesburg 777. Dat wordt gevierd in 2014. Zou mooi zijn als iedereen daarvoor de handen in elkaar slaat om daarmee aan de buitenwacht te laten zien waarin een kleine stad groot is! Noem het een droom.


Eén, ja slecht één, rake tip om Doesburg nog mooier te maken.
Heel praktisch: attendeer de buitenstaander op de Historische Binnenstad door middel van een bord bij de toegangswegen. Gegarandeerd dat dit effect heeft en daardoor mogelijkheden biedt Doesburg nog mooier te maken.


Tot slot nog een geheimtip. Wat moeten we in Doesburg absoluut bekijken komend jaar?
Museum Lalique staat (nationaal) volop in de belangstelling. De ontwikkeling van de Turfhaven wordt spannend. Het toeristisch recreatief medegebruik van de Oude IJssel heeft op dit moment veel aandacht. Als alle plannen daarvoor worden waargemaakt, zijn het absolute aanwinsten voor de stad. In de gaten houden dus!