Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Louter persoonlijk: het bericht dat mijn echtgenote en ik voor de eerste keer de status van Opa en Oma krijgen. Als dat geen hoogtepunt is….

Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2013?
Het initiatief tot het instellen van de werkgroep vitalisering binnenstad. Deze werkgroep pakt concreet en met enthousiasme een aantal zaken op om de negatieve effecten van leegstand op te heffen en de uitstraling van de binnenstad te verbeteren.

Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?
Wat mij betreft een 8, misschien zelfs wel een 9. Er is namelijk veel in beweging in de stad; er is een Economische Beleidsnotitie  tot stand gekomen met daarin een duidelijke visie over de gewenste koers voor de toekomst. Hetzelfde geldt voor het recente initiatief om te komen tot een Ruimtelijke Structuurvisie. De werkgroep vitalisering heeft haar eerste visitekaartje afgeleverd en de resultaten zijn veelbelovend. Voeg daaraan toe de plannen voor herbestemming van het Arsenaal en de voormalige Betoncentrale. En niet te vergeten de ambities van het Lalique Museum! Al met al geweldige initiatieven ten faveure van de toekomst van de stad en haar inwoners.

Het is overigens verheugend te constateren dat bij de ontwikkeling van alle plannen de inwoners worden betrokken, prima !

Juist in deze tijd waarin het economisch wat minder gaat is het van belang dat op allerlei fronten wordt saBart van Rooij300mengewerkt, vooral tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt in Doesburg naar mijn mening het afgelopen jaar veel beter dan voorheen.

Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?
De instelling van een Ondernemersfonds in Doesburg. Het bestuur van de Doesburgse Ondernemers Vereniging doet haar uiterste best de belangen te behartigen voor haar leden, alles om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Met het instellen van zo’n fonds worden alle ondernemers daarvoor mede verantwoordelijk.

Welke klusje of activiteit zou jij zelf willen doen om Doesburg volgend jaar nog mooier te maken?
Zoals wellicht bekend beëindig ik mijn werkzaamheden als stadsmanager ingaande 1 januari 2014. Maar indien ik daarna incidenteel van betekenis kan zijn voor Doesburg ben ik vanzelfsprekend beschikbaar.

Tot slot nog een geheimtip. Wat (bijvoorbeeld een straat, gebouw, boom, winkel, etc.) moeten we volgens jou in Doesburg absoluut bekijken komend jaar, en waarom?
Geen specifieke tip.