Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Mijn belangrijkste persoonlijke hoogtepunt is de benoeming tot wethouder ruimtelijke ordeningen en volkshuisvesting van onze mooie stad op 13 mei van dit jaar. Het was een onverwachte wending voor mij, en zeker ook voor mijn man en kinderen, maar wel een hele mooie. Het veranderde politieke klimaat in de stad biedt namelijk kansen voor de toekomst en die moeten we samen omarmen.

 

Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2013?
De herplaatsing van het monument op de prominente plek die het verdient. Het is nu (zeker met de kerstboom ertegenover) een prachtige plek in de stad.

Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?
Een dikke 7, net geen 8 maar we zijn wel hard op weg om dat te halen. Na het aantreden van het nieuwe college in mei is er in rap tempo een positieve beweging ingezet in Doesburg. Wij zijn, samen met de ambtenaren en alle anderen aan de slag gegaan en proberen op alle fronten de burgers te betrekken bij de stad en dat lukt, volgens mij, goed.

 

Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?
Ik zou het enorm mooi vinden als ik de klus waar ik in mei met heel veel plezier aan ben begonnen, van de kiezer mocht voortzetten. Dat zou onder andere betekenen doorgaan met de uitvoering van de plannen rond de Ruimtelijke Structuurvisie. De eerste stap was het inspiratiecafé van afgelopen 16 december en de prachtige wenskerstboom die ook in dat kader op de voormarkt is geplaatst, zijn voorbeelden van hoe ik met de stad en haar bewoners plannen wil maken voor de toekomst.

 

Welke klusje of activiteit zou jij zelf willen doen om Doesburg volgend jaar nog mooier te maken?
Ik zelf zou graag nog meer aandacht willen geven aan al die mooie kleine initiatieven die er in Doesburg zijn, en die Doesburg haar eigen kleur en karakter geeft. Al die vrijwilligers die hun tijd en energie steken in onze stad verdienen dat!

 

Tot slot nog een geheimtip. Wat moeten we volgens jou in Doesburg absoluut bekijken komend jaar, en waarom?
De boomgaard bij de ophaalbrug in Beinum en de bijentuin waar heerlijke honing vandaan komt!