Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Voor wat betreft mijn publieke activiteiten in Doesburg is een opsteker dat het – na anderhalf jaar gedoe – eindelijk gelukt is de BSMR en het college van burgemeester en wethouders op een behoorlijke manier met elkaar te laten communiceren. Een persoonlijk dieptepunt had ik, samen met soulmate Edwin Hagedoorn, toen de gemeente onze nieuwjaarskaart 2013 van Afval Doesburg Anders (die met de brief van de dag in de Volkskrant verscheen) helaas verkeerd opgevatte. Die gedenkplaat had voor ons helemaal niet verplaatst moeten worden, maar de ondergrondse afvalcontainer! Vervolgens stemt het blij dat toch de mogelijkheid wordt gehandhaafd om je plasticafval te brengen naar een inzamelpunt, zij het dat wij dat graag zagen nabij de supermarkten en/of op de grotere parkeerplaatsen.

Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2013?
Een heel belangrijk moment was voor mij het bericht dat er voor het Arsenaal een plan is en dat er zicht is op realisatie daarvan. Wel heeft de gemeente zich in een lastig parket gemanoeuvreerd door naast op dit plan ook op de Turfhaven te wedden.

Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?
Voor mij een 6+. Jarenlang in het onderwijs propageerde ik: “zes is bijna voldoende”. Ik vond het nog niet geweldig gaan, daarom geen 7 (voor mij “voldoende”, maar nog lang niet “goed”). Aan een 8 of 9 hoeven we nog lang niet te denken, zolang er zeven partijen strijden om 15 raadszetels.

 

Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?
Met de BSMR een waardige bijdrage leveren aan de vormgeving van de nieuwe taken die op de gemeente af komen.


Welke klusje of activiteit zou jij zelf willen doen om Doesburg volgend jaar nog mooier te maken?
Aan wat ik hierboven (“droom”) schreef, zal ik de handen vol hebben.

 

Tot slot nog een geheimtip. Wat moeten we volgens jou in Doesburg absoluut bekijken komend jaar, en waarom?
Waarom geheim? Laten we kijken naar de maatschappelijke samenhang. Ieder clubje doet zijn eigen ding, vaak zonder rekening te houden met anderen. Dat moet ophouden. Er is veel meer verbinding nodig tussen mensen. De gemeente moet dat stimuleren.