Naam: Albert Jan Oosten

Bekend van: Robert Jacob Gordon


Wat is het persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Dat was met mijn vrouw een cruise maken naar Petersburg. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan.


Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van het afgelopen jaar?
Meedoen in een prachtig gemaakt uniform aan het mooie Hanzefeest maar ook het realiseren van de ‘de maand van geschiedenis’ voor het eerst in Doesburg gehouden met als centrale figuur onze Doesburgse Robert Jacob Gordon.


Welk rapportcijfer geef je Doesburg in 2011 en waarom?
Een 10 voor alle particuliere initiatieven die hier in Doesburg opborrelen.
Een 9 voor de gehouden evenementen in Doesburg.
Een 5 voor de coördinatie en communicatie van alle activiteiten in Doesburg.
Een 5 voor de kwaliteit van parkeermeters in de binnenstad met het daarbij behorende regiem.
Een 6 voor de openingstijden van de winkels: onduidelijk voor consument. Wie is open tussen de middag, wie doet mee aan koopavond en tot hoe laat? Onoverzichtelijk en niet meer passend in deze tijd.


Welke droom wil je verwezenlijken in 2012?
Eendracht maakt macht in Doesburg. Geldt voor alle inwoners en…..voor het management in de gemeente!


Wat hoop je dat er in Doesburg in 2012 gaat gebeuren?
Prive: gezond blijven met mijn dierbaren.
Zakelijk: in strikte zin voor mij niet (meer) aan de orde maar wens ondernemend Doesburg een perspectief biedend 2012.
Sportief:in alle opzichten een goed 2012.
Educatief: van elkaars sterkte gebruikmaken en vervolgens vooruit denken.
Iets ludieks:weer een bruisend Hanzefeest met wat meer ‘speels’,grappen en oude grollen.