Naam: Bart van Rooij
Bekend van: stadsmanager


Wat is het persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Ofschoon 2011 veel hoogtepunten kent – zowel positieve als negatieve – ontkom ik er vanuit stadsmanagement natuurlijk niet aan de toegekende 3e prijs bij de landelijke Evenementenprijs te noemen. Terecht een hoogtepunt omdat daarmee op landelijk niveau waardering wordt gegeven aan het omvangrijke vrijwilligerswerk in Doesburg.


Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van het afgelopen jaar?
De daadwerkelijke uitreiking van de evenementenprijs in Den Haag vond ik een bijzonder moment. Tussen alle grote jongens (Rotterdam, Den Haag, Utrecht etc.) te mogen staan om de Doesburgse prijs in ontvangst te mogen nemen, vond ik een hele eer.


Welk rapportcijfer geef je Doesburg in 2011 en waarom?
Doesburg verdient wat mij betreft minstens een 8. Laten we zeggen als een gemiddelde cijfer voor het monumentale karakter van de stad, de toeristische aantrekkelijkheid, de diversiteit van het winkelbestand en het groteske aanbod van culturele en kunstzinnige activiteiten.


Welke droom wil je verwezenlijken in 2012?
“Dromen zijn bedrog” wordt wel eens gezongen. Maar indien het is toegestaan maak ik van de droom een wens, namelijk dat Doesburg nog meer op de kaart wordt gezet dan nu al het geval is.


Wat hoop je dat er in Doesburg in 2012 gaat gebeuren?
In navolging van de Landelijke Evenementenprijs gaan we de Hanzestad Doesburg in 2012 voordragen voor de landelijke wedstrijd “Beste Binnenstad van Nederland”. In het jaarplan 2012 van stadsmanagement is dit al aangekondigd. Vanzelfsprekend zoekt stadsmanagement hiervoor samenwerking met de gemeente en de ondernemers om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. We gaan ervoor!
En last but not least: ik hoop van harte dat het iedereen in Doesburg goed mag gaan, privé en zakelijk.